Markedsdialogmøde om udbud af rengøring og vinduespolering i Kultur- og Fritidsforvaltningen

Offentliggjort:
12.02.2016, Kl
Frist:
22.02.2016, Kl
Åbent markedsdialogmøde vedrørende kommunens genudbud af rengøring og vinduespolering på kommunens kultur- og fritidsejendomme.

Københavns Kommune - Kultur- og Fritidsforvaltningen inviterer hermed til åbent markedsdialogmøde med erhvervslivets interesserede leverandører vedrørende kommunens genudbud af rengøring og vinduespolering på kommunens kultur- og fritidsejendomme.

Mødet afholdes den 24. februar 2016 fra kl. 9-10 på Nørre Søgade med repræsentanter fra kommunens udbudsafdeling og afdeling for ejendomsdrift og service.

Dagsordenen er aktiv dialog om rammerne for det nye udbud. Der opfordres til at bidrage med spørgsmål til panelet og evt. forslag til hvordan en ny rammeaftale for leverandørerne og kommunen bedst kan udarbejdes. Formålet med dialogmødet er desuden at orientere om udbudsprocessen samt den fastlagte udbudsmodel, og at få input fra interesserede leverandører.

Programmet er:

  1. Velkomst
  2. Udbuddet, tidsplan og indhold
  3. Spørgerunde

Adressen er: Nørre Søgade 35, 1370 København K. Mødelokale er beliggende på 1. sal og benævnt 1EF.

Tilmelding til mødet skal ske senest mandag den 22. februar 2016 til Nadia Zaza nazaza@kff.kk.dk 

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.