Ledige jobparate borgere

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen samarbejder med 3 aktører om indsatsen overfor ledige jobparate borgere med akademisk uddannelsesbaggrund. Siden 1. marts 2017 har kommunen aktive rammeaftaler med:

 • AS3 Employment
 • Hartmanns
 • Konsulenthuset Ballisager

Unge med uddannelsespålæg

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen samarbejder med en række aktører om at bygge bro til uddannelse for unge borgere, der har et uddannelsespålæg og som derfor skal afklares, opkvalificeres, støttes og motiveres i at opstarte og gennemføre en erhvervskompetencegivende uddannelse.

Siden 1. august 2017 har kommunen aktive rammeaftaler med:

 • Hotel- og Restaurantskolen (HRS)
 • NEXT Uddannelse København
 • SOPU – Sundhed, Omsorg, Pædagogik København & Nordsjælland (SOPU)
 • Technical Education Copenhagen (TEC)
 • Københavns Voksenuddannelsescenter (KVUC)
 • Voksenuddannelsescenter Frederiksberg (VUF)
 • Kursustrappen Frederiksberg (daghøjskole)

Ledige aktivitetsparate og ressourceforløbsborgere

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen samarbejder med en række leverandører vedrørende indsatsen overfor ledige aktivitetsparate borgere, dvs. udsatte borgere med problemer udover ledighed.

 

Siden 1. juli 2016 har kommunen aktive rammeaftaler med:

 • Contra
 • Dansk Råstof
 • DEKRA Job
 • Hans Knudsen Instituttet
 • Incita
 • Plan og Handling
 • Servisio Danmark
 • Væksthuset

Siden 1. april 2017 har kommunen også kontrakter om lokalområde forankret beskæftigelsesindsats til aktivitetsparate og ressourceforløbsborgere med:

 • Hans Knudsen Instituttet
 • Indvandrer Kvindecentret
 • Opzoomerne
 • Settlementet
 • SydhavnsCompagniget

 

Sygemeldte borgere

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen samarbejder med en række leverandører vedrørende såkaldte sygefraværstilbud, der primært anvendes til sygemeldte borgere på henholdsvis sygedagpenge og kontanthjælp, men også andre ydelsesgrupper kan modtage aktive tilbud i forbindelse med sygemelding, eksempelvis borgere på revalidering.

Siden 1. januar 2015 har kommunen aktive rammeaftaler med:

 • Contra
 • Hartmanns
 • Incita
 • Plan og Handling