Tilsynet tager udgangspunkt i en helhedsvurdering af leverandøren indenfor en række målepunkter

Tilsynet tager udgangspunkt i en helhedsvurdering af leverandøren indenfor en række målepunkter ved hjælp af følgende målemetoder:

  • Kontrol af faglig dokumentation for udvalgte borgere
  • Observation i de udvalgte borgeres hjem
  • Kvalitative interviews med borgere og medarbejdere

Leverandøren modtager efter tilsynet en tilsynsrapport med én af følgende tre vurderinger:

  • Godkendt
  • Godkendt med mangler
  • Alvorlige fejl og mangler

Alle kommunale leverandører, der får konstateret alvorlige fejl og mangler ved det uanmeldte tilsyn, skal udarbejde en handlingsplan for opfølgning. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen følger løbende op på handlingsplanerne, og ca. tre måneder efter ikke-godkendt tilsyn, foretager BDO et opfølgende tilsyn med hjemmehjælpsenheden.