Lys som døgnrytmebehandling

Offentliggjort:
06.11.2020
Frist:
01.07.2021, kl. 00.00
Københavns Kommune og Aarhus Kommune har foretaget en dybdegående afdækning af behov for fremtidigt døgnrytmelys på kommunernes plejehjem.

Københavns Kommune og Aarhus Kommune har foretaget en dybdegående afdækning af behov for fremtidigt døgnrytmelys på kommunernes plejehjem.

Der har været gennemført en indledende markedsdialog med en række leverandører på området, og kommunerne har testet et udvalg af nuværende og alternative løsninger for at afdække funktionalitet, effekter og brugbarhed.

Endelig er der foretaget en mere omfattende markedsafdækning for at kategorisere og evaluere bredden og mulighederne i markedets eksisterende lysløsninger.

Vurderingen er, at der i øjeblikket mangler de rette løsninger på markedet til døgnrytmebelysning på plejehjem for ældre borgere.

Aarhus Kommune og Københavns Kommune er derfor i gang med at undersøge muligheden for fælles udvikling og indkøb af døgnrytmebelysning til ældre på plejehjem.

Der vil løbende blive orienteret om den videre proces for dette projekt på Aarhus Kommunes hjemmeside.