Lokalplannyheder

Her kan du se annoncering af Københavns Kommunes lokalplaner og kommuneplaner. Det gælder både, når planerne skal i offentlig høring og ved de endelige bekendtgørelser af planerne. Du kan desuden se nyheder om startredegørelser, som er kommunens oplæg til udarbejdelse af lokalplanforslag.

Københavns Kommunes høringsportal 'bliv hørt' har du mulighed for at se alle lokalplanforslag, der er i høring, og du kan eventuelt indsende dine bemærkninger til forslagene. På siden kan du også tilmelde dig et nyhedsbrev, så du løbende får besked, når nye planer kommer i høring.

Tillæg nr. 2 til Lokalplan nr. 440 Marmormolen II bekendtgøres den 12. januar 2018
Foto af lokalplanområdet Postgrunden
Lokalplan nr. 555 Postgrunden med kommuneplantillæg nr. 10, VVM og miljørapport bekendtgøres den 3. januar 2018
Forslag til lokalplan Ny Østergade er i høring indtil den 15. februar 2018
Tillæg nr. 3 til lokalplan nr. 462 Grønttorvsområdet med kommuneplantillæg nr. 9 bekendtgøres den 20. december 2017
Lokalplan nr. 554 Sundevedsgade-karreen bekendtgøres den 20. december 2017
Foto af lokalplanområdet ved Store Torv
Lokalplan Store Torv er i høring indtil den 9. februar 2018
Tillæg nr. 5 til lokalplan nr. 76 Titangade bekendtgøres den 12. december 2017
Forslag til tillæg nr. 2 til lokalplan nr. 309 Ørestad City Nord med forslag til kommuneplantillæg er i høring indtil den 2. februar 2018
Københavns Kommune har skruet op for tempoet i behandlingen af lokalplansager.
Forslag til lokalplan Den Hvide Kødby med forslag til kommuneplantillæg og miljørapport er i høring indtil den 1. februar 2018

Sider