Lokalplannyheder

Her kan du se annoncering af Københavns Kommunes lokalplaner og kommuneplaner. Det gælder både, når planerne skal i offentlig høring og ved de endelige bekendtgørelser af planerne. Du kan desuden se nyheder om startredegørelser, som er kommunens oplæg til udarbejdelse af lokalplanforslag.

Københavns Kommunes høringsportal 'bliv hørt' har du mulighed for at se alle lokalplanforslag, der er i høring, og du kan eventuelt indsende dine bemærkninger til forslagene. På siden kan du også tilmelde dig et nyhedsbrev, så du løbende får besked, når nye planer kommer i høring.

Foto over lokalplanområdet
Lokalplan nr. 557 Urbanplanen Syd med kommuneplantillæg nr. 14 bekendtgøres den 18. april 2018
Luftfoto af lokalplanområdet
Lokalplanen muliggør omdannelse til hotel med forøget bebyggelsesprocent samt bygningshøjde
Luftfoto af lokalplanområdet
Forslag til lokalplan Rentemestervej Nord med forslag til kommuneplantillæg er i høring indtil den 5. juni 2018
Foto over lokalplanområdet
Forslag til lokalplan Østre Gasværk Teatergrund med forslag til miljørapport er i høring indtil den 4. juni 2018
Foto over lokalplanområdet
Tillæg 2 til Lokalplan nr. 375 Elværksgrunden bekendtgøres den 9. april 2018
Foto over lokalplanområdet
Forslag til lokalplan Den Hvide Kødby er i supplerende høring indtil den 16. april 2018
Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 211 Nørre Hospital er i høring indtil den 20. april 2018
Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 187 Lybækgade er i høring indtil den 19. april 2018
Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 138 Carlsgade er i høring indtil den 18. april 2018
Forslag til tillæg nr. 1 lokalplan nr. 168 Toftebakkevej er i høring indtil den 18. april 2018

Sider