DIIS - Folkedrab.dk

Dansk institut for Internationale Studier (DIIS) har i mange år undervist over hele landet om folkedrab og internationale konflikter. På deres hjemmeside kan man hente meget inspiration til materiale, undervisning, film og lignede. Der er også interaktive opgaver til skoler.

Læs mere om DIIS' undervisning i folkedrab og internationale konflikter

Amnesty International Danmark

Amnesty International har flere tilbud til skoler – både besøg og interaktive tilbud på deres hjem-meside. Foreningen er meget rettighedsfokuseret og tilbyder fx undervisning om menneskerettighe-der, homofobi, diskrimination og lignede. De tilbyder også kurser for klasser eller enkeltpersoner.

Læs mere om Amnesty Internationals tilbud til skoler

Din tro, Min tro – og hvad vi sammen tror

Et projekt om religionsdialog. Få besøg i klassen af en jøde, en muslim og en kristen.

Læs mere om Din tro, Min tro – og hvad vi sammen tror

DIIS: Undervisningshæfter om Intolerance før og nu.

DIIS har også lavet en serie hæfter om intolerance, diskrimination, antisemitisme, racisme og relate-rede emner. Det er en meget flot og ambitiøs serie, som kan anbefales.

Læs mere om DIIS' hæfter om intolerance

Ungdommens Røde Kors

Ungdommens Røde Kors har dels tilbud til skoler og klubber, dels er det en mulighed for unge til at engagerer sig i frivilligt arbejde for en god sag. På deres hjemmeside kan man også finde henvis-ninger til materiale, der er relevant i undervisningen.

Læs mere om Ungdommens Røde Kors' tilbud til skoler og klubber

Ungdomsbyen

Ungdomsbyen har mange tilbud om unge og samfund. Lige fra lokal politik til internationale konflikter. Fra konfliktløsning til fællesskaber. Under materialer finder du også interaktive spil, som er meget velegnede i undervisningen.

Læs mere om Ungdomsbyen

Institut for Menneskerettigheder

På Institut for Menneskerettigheders hjemmeside kan dulæse mere om deres arbejde og finde materialer eller videoer. Meget velegnet hvis du selv skal sætte materiale sammen.

Find Institut for Menneskerettigheders materialer

Instituttet har også projektet ”Drop Diskrimination”, som har lavet en række meget fine film, der kan ses på projektets hjemmeside. Filmene kan bruges til diskussion i klassen eller til gruppearbejde.

Se filmene "Drop Diskrimination"