Borgercenter Handicap

I Borgercenter Handicap kan du som borger med varig funktionsnedsættelse søge om bl.a. hjælpemidler, handicapbil, hjælp til dækning af nødvendige merudgifter og bolig. Derudover kan du blive vejledt om muligheder for støtte efter lovgivningen. 

Kopier den e-mailadresse, du vil kommunikere sikkert med og klik på "Søg efter sikker mail certifikat" ovenfor for at komme til søgefunktionen for certifikater.

Enhed E-mail
Borgercenter Handicap BCH@sof.kk.dk 

 

Borgercenter Børn og Unge

Borgercenter Børn og Unge har ansvaret for Københavns Kommunes indsats for de mere end 5000 børn og unge under 18 år med sociale eller psykiske vanskeligheder, som har brug for særlig støtte. De lokale børnefamilieenheder, som har kontakt med de familier, der har brug for støtte, er spredt fysisk rundt om i byen og dækker hver deres område. 

Kopier den e-mailadresse, du vil kommunikere sikkert med og klik på "Søg efter sikker mail certifikat" ovenfor for at komme til søgefunktionen for certifikater.

Enhed E-mail
Borgercenter Børn og Unge - Amager BBU-Amager@sof.kk.dk
Borgercenter Børn og Unge - Bispebjerg BBU-Bispebjerg@sof.kk.dk
Borgercenter Børn og Unge - Brønshøj-Husum-Vanløse BBU-BHV@sof.kk.dk
Borgercenter Børn og Unge - City-Østerbro BBU-City-Osterbro@sof.kk.dk
Borgercenter Børn og Unge - Nørrebro BBU-Norrebro@sof.kk.dk
Borgercenter Børn og Unge - Valby-Vesterbro-Kgs.Enghave BBU-VVK@sof.kk.dk
Borgercenter Børn og Unge - Staben BBU@sof.kk.dk

Borgercenter Børn og Unge, familiehusene

Familiehusene er en del af Københavns Kommunes tilbud til børnefamilier med særlige behov. Adgang til familiehusene sker udelukkende via visitation gennem en af de lokale børnefamilieenheder i Borgercenter Børn og Unge. 

Kopier den e-mailadresse, du vil kommunikere sikkert med og klik på "Søg efter sikker mail certifikat" ovenfor for at komme til søgefunktionen for certifikater.

Enhed E-mail
Børnefamiliecenter København (Familiehus) familiehus-suhmsgade@sof.kk.dk
Børnefamiliecenter Amager (Familiehus) familiehus-amager@sof.kk.dk
Børnefamiliecenter Bispebjerg (Familiehus) familiehus-bispebjerg@sof.kk.dk
Børnefamiliecenter Brønshøj/Husum og Vanløse (Familiehus) familiehus-bronshoj@sof.kk.dk
Børnefamiliecenter City-Østerbro (Familiehus) familiehus-city-osterbro@sof.kk.dk
Børnefamiliecenter Nørrebro (Familiehus) familiehus-norrebro@sof.kk.dk

 

Døgnvagten

Døgnvagten er Københavns Kommunes krise- og rådgivningscenter, som hører under Københavns Kommunes Socialforvaltning. Døgnvagten yder akut og almindelig rådgivning døgnet rundt, året rundt. Døgnvagten er altid åben. Alle henvendelser er velkomne. 

Kopier den e-mailadresse, du vil kommunikere sikkert med og klik på "Søg efter sikker mail certifikat" ovenfor for at komme til søgefunktionen for certifikater.

Enhed  E-mail
Døgnvagten doegnvagten@sof.kk.dk

 

Ungerådgivningen

Ungerådgivningen under Borgercenter Børn og Unge retter sig primært mod unge, der har sociale problemer i forhold til skole, kriminalitet, misbrug, ensomhed osv. Københavns Kommune har 10 ungerådgivninger rundt omkring i København. Ungerådgivningerne tilbyder gratis anonym rådgivning til børn, unge og forældre i Københavns Kommune. 

Kopier den e-mailadresse, du vil kommunikere sikkert med og klik på "Søg efter sikker mail certifikat" ovenfor for at komme til søgefunktionen for certifikater.

Enhed E-mail
Ungerådgivning, Østerbro ungeraadgivning-osterbro@sof.kk.dk
Ungerådgivning, City ungeraadgivning-city@sof.kk.dk
Ungerådgivning, Brønshøj ungeraadgivning-bronshoj@sof.kk.dk
Ungerådgivning, Vanløse ungeraadgivning-vanlose@sof.kk.dk
Ungerådgivning, Nørrebro ungeraadgivning-norrebro@sof.kk.dk
Ungerådgivning, Vesterbro Valby ungeraadgivning-ValbyVesterbro@sof.kk.dk
Ungerådgivning, Bispebjerg ungeraadgivning-bispebjerg@sof.kk.dk
Ungerådgivning Amager bfck-ungeraadgivning-amager@sof.kk.dk

 

Familierådgivningen

Familierådgivningen under Borgercenter Børn og Unge retter sig primært mod familier med småbørn, der har sociale problemer i forhold til misbrug, ensomhed osv. Familierådgivningerne tilbyder gratis anonym rådgivning til børnefamilier i Københavns Kommune. 

Kopier den e-mailadresse, du vil kommunikere sikkert med og klik på "Søg efter sikker mail certifikat" ovenfor for at komme til søgefunktionen for certifikater.

Enhed  E-mail
Familierådgivning, Østerbro familieraadgivning-osterbro@sof.kk.dk
Familierådgivning, City familieraadgivning-city@sof.kk.dk
Familierådgivning, Vanløse familieraadgivning-vanlose@sof.kk.dk
Familierådgivning, Nørrebro familieraadgivning-norrebro@sof.kk.dk
Familierådgivning, Amager familieraadgivning-amager@sof.kk.dk
Familierådgivning, Bispebjerg familieraadgivning-bispebjerg@sof.kk.dk

 

Borgercenter Hjemmepleje

Borgercenter Hjemmeplejes visitation består af tre visitationsenheder og Borgercenter Hjemmepleje. 

Kopier den e-mailadresse, du vil kommunikere sikkert med og klik på "Søg efter sikker mail certifikat" ovenfor for at komme til søgefunktionen for certifikater.

Enhed E-mail 
Hjemmeplejevisitationen Amager/Christianshavn  visamager@sof.kk.dk
Hjemmeplejevisitationen Nord  visnord@sof.kk.dk
Hjemmeplejevisitationen Midt    vismidt@sof.kk.dk
Den Social Hjemmepleje  vishjemmesygepleje@sof.kk.dk
Borgercenter Hjemmepleje  borgercenterhjemmepleje@sof.kk.dk
Hjemmeplejevisitationen   viskoordinatorer@sof.kk.dk

 

Borgercenter Voksne, Udsatte og Psykiatri

Borgercenter Voksne, Udsatte og Psykiatri har ansvaret for voksne med sociale- og psykiske problemer.  Uanset enhedernes specialisering er du velkommen til at henvende dig. Alle enheder yder råd og vejledning og kan hjælpe dig det rette sted hen.

Kopier den e-mailadresse, du vil kommunikere sikkert med og klik på "Søg efter sikker mail certifikat" ovenfor for at komme til søgefunktionen for certifikater.

Enhed E-mail
Enheden for Sociale Ydelser

Socialeydelser@sof.kk.dk

Bolig- og Beskæftigelsesenheden Boligbeskeftigelsesenhed@sof.kk.dk
Hjemløseenheden Hjemloeseenheden@sof.kk.dk
Psykiatrieenheden

Psykiatrienhed@sof.kk.dk

Enheden for Kriminalpræventive Indsatser

EKI@sof.kk.dk

 

 

Borgercenter Voksne - Misbrugsbehandling

Center for Rusmiddelbehandling København under Borgercenter Voksne har ansvaret for alkohol- og stofbehandling i Københvans Kommune. Center for Rusmiddelbehandling København er organiseret i to områder - ét område med primær opgave at hjælpe borgere med at reducere eller stoppe deres brug af alkohl, hash, kokain og andre centralstimulerende stoffer. Det andet område har til opgave at hjælpe borgere med at stabilisere, reducere eller stoppe deres brug af opioider (heroin, illegal metadon mfl.) De to områder består af hver 3 enheder. Alle 6 enheder kan både modtage, visitere og blandt andet tilbyde medicinsk behandling, gruppe- og individuel behandling, social støtte m.m..  

Alle enheder kan hjælpe dig, det rette sted hen og du er altid velkommen til at henvende dig.

Kopier den e-mailadresse, du vil kommunikere sikkert med og klik på "Søg efter sikker mail certifikat" ovenfor for at komme til søgefunktionen for certifikater.

enhed E-mail
Rusmiddelbehandling Hørsholmsgade rusmiddel.hoersholmsgade@sof.kk.dk
Rusmiddelbehandling Nørre Voldgade rusmiddel.noerrevoldgade@sof.kk.dk
Rusmiddelbehandling Spaniensgade rusmiddel.spaniensgade@sof.kk.dk
Rusmiddelbehandling Vigerselv Allé rusmiddel.vigerslevalle@sof.kk.dk
Rusmiddelbehandling Prags Boulevard rusmiddel.pragsboulevard@sof.kk.dk
Rusmiddelbehandling Ørnevej rusmiddel.oernevej@sof.kk.dk
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Københavns Kommune har en række specialiserede behandlingstilbud for alkohol- og stofbrugere. 

Kopier den e-mailadresse, du vil kommunikere sikkert med og klik på "Søg efter sikker mail certifikat" ovenfor for at komme til søgefunktionen for certifikater.

enhed E-mail
Specialinstitutionen Forchhammersvej spec.forchhammersvej@sof.kk.dk
Anonym stofmisbrugsbehandling RCKweb@sof.kk.dk

 

Centralforvaltningens kontorer

Centralforvaltningens kontorer består af Center for politik samt Stabscenter SOF med syv tværgående kontorer og en fælles e-mail postkasse.

Kopier den e-mailadresse, du vil kommunikere sikkert med og klik på "Søg efter sikker mail certifikat" ovenfor for at komme til søgefunktionen for certifikater.

Enhed E-mail
Center for politik

Centerforpolitik@sof.kk.dk

Drift- og Udviklingskontoret for Udsatte Grupper og Psykiatri sof_du_udsatteogpsykiatri@sof.kk.dk
Børn og Unge-udvalget boguudvalg@sof.kk.dk
Kontoret for Tværgående Økonomi  
Kontoret for Regnskab regnskab@sof.kk.dk
Kontoret for Digitalisering digitaliseringskontoret@sof.kk.dk
Kontoret for Resultater resultat-kontoret@sof.kk.dk
Socialforvaltningen fællespostkasse SOF.Faellespost@SOF.kk.dk

 

Økonomiservice

Økonomiservice er en administrativ enhed i Socialforvaltningen, som yder service og samarbejder med forvaltningens myndighedscentre og tilhørende enheder. 

Kopier den e-mailadresse, du vil kommunikere sikkert med og klik på "Søg efter sikker mail certifikat" ovenfor for at komme til søgefunktionen for certifikater.

Enhed E-mail
Center for Tværgående Kontorer/Økonomiservice oekonomiservice@sof.kk.dk