Levering og montering af partikelfiltre

Offentliggjort:
24.04.2020
Frist:
25.05.2020, kl. 12.00
Ved nærværende udbud ønsker Ordregiver at indhente tilbud på levering og montering af partikelfiltre.

Ved nærværende udbud ønsker Ordregiver at indhente tilbud på levering og montering af partikelfiltre.
Københavns Kommune har 29 køretøjer af typerne: lastbiler i forskellig størrelse med forskellige typer af opbygning, busser i forskellig størrelse mm. (Se Bilag B – Tilbudslisten 2020), der i nuværende stand ikke overholder de skærpede krav, der træder i kraft fra den 1. juli 2020 i de skærpede miljøzoner. Derfor skal disse køretøjer have eftermonteret partikelfiltre.
Disse partikelfiltre skal – som minimum – overholde de lovmæssige tekniske krav, som beskrevet i Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1059, kapitel 2.
Indeholdt i ydelsen skal være afhentning og levering af køretøjet fra/til de i tidsplanen angivne adresser, samt alle relevante ydelser for at overholde kravene til partikelfiltre som beskrevet i Bilag A.1 – Teknisk Specifikation, samt ordregivers krav til gennemgang af køretøjet.
Ordregiver henleder tilbudsgivers opmærksomhed på pkt. 2.10 og 2.11 i Bilag A.1 – Teknisk Specifikation vedr. ordregivers mulighed for ændring i medfør af kontrakt i forhold til antallet af køretøjer der skal monteres partikelfiltre på.
Hertil udbydes optioner på service på filter rens/ombytning indtil 31.12.2023.
Ordregivers krav til kontraktvilkår fremgår af kontraktudkastet (bilag A), mens kravene til ydelsen er detaljeret beskrevet i den tekniske specifikation (bilag A.1).

 

Al materiale findes via Mercell, henvendelse skal ligeledes ske herigennem.