Levering af 800 l glasbeholdere

Offentliggjort:
06.03.2015, Kl
Frist:
20.04.2015, Kl
På denne side finder du information om udbud vedrørende levering 800 l glasbeholdere til Københavns Kommune.

Du finder udbudsmaterialet med udbudsbetingelserne, kravene til ydelsen og Teknik- og Miljøforvaltningen krav til kontraktvilkår samt yderligere bilag på denne side.

Spørgsmål om udbuddet

Alle henvendelser om spørgsmål til udbudsmaterialet mv. skal rettes skriftligt til:

COWI A/S
Att.: Mette Norengaard
Parallelvej 2
2800 Kgs. Lyngby
Email: MENO@cowi.dk

Spørgefrist: Tirsdag, den 7. april 2015 kl. 10.00

Spørgsmål og svar vil blive besvaret og offentliggjort på denne side. Rettelsesblade om eventuelle ændringer i udbudsmaterialet vil også blive offentliggjort på denne side.

Tilbudsfrist

Tilbud skal fremsendes eller afleveres til Ordregivers rådgiver på følgende adresse:

COWI
Att.: Mette Norengaard
Parallelvej 2
2800 Kongens Lyngby

Tilbud skal være COWI i hænde senest:

Mandag den 20.04.2015 kl. 12:00.

 

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.