Legepladspædagog til den bemandede legeplads i ByOasen på Nørrebro

ByOasen søger pædagog til fast deltidsstilling fra den 1. juli eller snarest derefter.

I København er der 26 bemandede legepladser fordelt over hele byen. Her er legepladspædagoger og legepladsmedarbejdere ansat til at skabe mødesteder og åndehuller for hele familien. Bemandede legepladser er organiseret i Center for Driftsudvikling, Byens Drift, Teknik- og Miljøforvaltningen og arbejder med at favne, opfange og udvikle sig i takt med byen og borgernes behov. 

Om ByOasen 
ByOasen er et grønt fristed midt i hjertet af Nørrebro, hvor der er plads til alle. ByOasen ligger midt i De Gamles By og henvender sig til alle aldersgrupper fra 0-100 år. Det er ikke en legeplads i traditionel forstand men et socialt og rekreativt mødested, hvor der både er dyr (geder, høns, kaniner, fugle, mus og marsvin), kolonihaver, højbede, orangeri, bier, kompost af haveaffald, bål og en masse andre projekter. ByOasen fungerer som en fælles baghave for rigtig mange borgere, der har små og store opgaver på legepladsen. Legepladsen har ligeledes mange samarbejdspartnere, der på forskellig vis er inde over legepladsens aktiviteter. 

Om jobbet
Vi søger en pædagog, der med sine faglige erfaringer og viden kan bidrage til legepladsens mange og varierende opgaver og projekter samt udviklingen heraf, i overensstemmelse med de lokale behov og Teknik- og Miljøforvaltningens målsætninger. Du skal kunne agere sparringspartner med det resterende personale og være visionær i forhold til, hvilken retning legepladsen skal udvikles. 

ByOasens fokus er hovedsageligt på dyr, natur, miljø og genbrug. Du skal derfor have interesse for dette område og kunne samarbejde med mange forskellige aktører. Da legepladsen ligger i De Gamles By, skal du ud over gode kompetencer inden for børneområdet også være god til relationer med de ældre, da du også vil have kontakt med og skal tage hensyn til beboerne i De Gamles By. 

Legepladsens faciliteter er udelukkende udendørs. Det er derfor vigtigt, at du er et udpræget udemenneske, da der ud over de administrative opgaver kun er udearbejde. Arbejdstiderne vil primært ligge i mellem kl. 09.30-18.00, men de varierer, da ByOasen også har åbent i weekenden og ofte holder arrangementer både om aftenen og i weekenderne. 

Dine kvalifikationer

 • Være idérig og tage initiativ til at udvikle nye aktiviteter i samarbejde med de øvrige ansatte og være loyal over for beslutninger.
 • Have lyst til at lave pædagogiske aktiviteter for børn, unge, forældre, dagplejere, skoler og ældre herunder støtte op om relationer og være brobygger i nærmiljøet.
 • Være PC-vant, da der er administrative opgaver forbundet med jobbet, blandt andet økonomi, timeregistrering og vagtplaner.
 • Være glad for dyr og naturinteresseret samt miljøbevidst.
 • Skal kunne tage fat inden for et bredt område med dyr, natur, børn og ældre.
 • Være servicemindet og god til at have overblik over en stor legeplads i et offentligt rum.
 • Deltage i praktiske opgaver som fx rengøring ude og inde, passe dyrene, overmaling af graffiti samt vedligeholdelsesopgaver.
 • Være god til at inddrage børn, unge og forældre i diverse projekter og få dem til at være aktive. 
 • Være fysisk robust da der er grave, løfte og huggeopgaver.

Personlige egenskaber

 • Fleksibel da arbejdstiderne er varierende, og da der også er weekendåbent i ByOasen (i højsæson er arbejdstiderne i tidsrummet 9.30-18 og hver 3. weekend 10-16).
 • En robust person, da du vil have kontakt med mange forskellige mennesker.
 • Servicemindet, udadvendt og tryg ved en høj grad af kontakt med mange forskellige borgere.
 • Samarbejdsvillig og villig til at indgå i både teamsamarbejde og tværfagligt samarbejde.
 • Kunne nedtrappe konflikter og skabe trygge og udviklende rammer på legepladsen.
 • Innovativ, handlekraftig og villig til at skabe nye aktiviteter for legepladsens brugere. 
 • Du skal være selvstændig og befinde dig godt i et, til tider, travlt arbejdsmiljø, hvor der også er alenearbejde.

Vi tilbyder 
Du bliver en del af en levende og alsidig arbejdsplads med vægt på høj faglighed og kvalitet i udførslen af arbejdet. Vi har en uformel og kollegial tone og har generelt stor frihed i opgaveløsningen. 

Yderligere oplysninger 
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst, afhængigt af dine kvalifikationer og efter forhandling med den forhandlingsberettigede organisation.
 
Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte legepladspædagog Mette Bondo Harders på 2058 4157 eller enhedschef Kellis Domsten på 3045 4212.

Søg stillingen via nedenstående link senest onsdag den 14. juni 2017
Vi forestiller os at afholde samtaler i uge 25.

Om Teknik- og Miljøforvaltningen
Forvaltningen varetager myndighedsopgaver og servicerer borgere og erhvervsliv, blandt andet inden for miljøområdet, lokalplanlægning, byfornyelse, byggesagsbehandling og trafikområdet. Desuden er det Teknik- og Miljøforvaltningen, der står for renholdelsen, vedligeholdelse og udvikling af byens veje og parker, foretager parkeringskontrol og driver de københavnske kirkegårde.  Vi beskæftiger ca. 2.200 medarbejdere og administrerer et bruttobudget på knap 4 mia. kr.

Københavns Kommune ser mangfoldighed som en ressource og værdsætter, at medarbejderne hver især bidrager med deres særlige baggrund, personlighed og evner.