Hvad er en lukkedag?

Lukkedage defineres som almindelige hverdage, hvor institutionen holder helt eller delvist lukket. Almindelige hverdage er alle dage undtagen lørdage, søndage og helligdage, samt den 5. juni (Grundlovsdag) og den 24. december (juleaftensdag).

Der er også tale om lukkedage, hvis der for eksempel afholdes pædagogiske dage for hele personalet eller der foregår andre aktiviteter, som betyder, at dit barn ikke kan passes i den institution han/hun er optaget i. 

Hvor mange lukkedage kan institutionen selv placere?

Der må afholdes op til 7 lukkedage om året i dit barns vuggestue/børnehave/fritidsinstitution. Når der afholdes en lukkedag, vil du blive tilbudt alternativ pasning til dit barn.

Udover de 7 mulige lukkedage er institutioner lukket den 5. juni (Grundlovsdag) og den 24. december (juleaftensdag). På disse to dage vil dit barn barn ikke blive tilbudt pasning. 

Hvornår afholder institutionerne lukkedage?

Hvilken indflydelse har forældre på placeringen af lukkedage?

Institutionen og forældrebestyrelsen skal blive enige om, hvor mange af de syv lukkedage der skal holdes, og hvor de skal placeres. 

Lukkedagene kan dog kun placeres på dage, hvor man forventer et lavt fremmøde af børn. I Københavns Kommune defineres lavt fremmøde ved, at maksimalt 45 % af det samlede antal børn forventes at have behov for pasning.

Er der betaling på lukkedage?

Ja, der er almindelig forældrebetaling på alle lukkedage.