Hvad er en familieplads?

Hvis dit barn ikke trives optimalt i sin daginstitution, kan du søge om at få en af de 50 familiepladser i København. En familieplads er en særlig plads i en almindelig daginstitution, der tilbydes børn, som i kortere eller længere perioder har brug for særlig individuel omsorg, opmærksomhed og støtte. 

Pædagogerne i daginstitutioner med familiepladser arbejder målrettet, systematisk og metodisk på at sikre og fremme dit barns trivsel, udvikling og læring samt deltagelse i børnefællesskaberne i institutionen, i samarbejde med dig som forælder. 

Hvilke børn kan få en familieplads?

Målgruppen, for at få en familieplads, er børn i socialt udsatte positioner. Der er tale om børn, som af forskellige årsager har behov for særlig opmærksomhed og støtte i kortere eller længere tid for fortsat at kunne trives og udvikle sig.

Børn, der kan tilbydes en familieplads er:

  • Børn, der ikke er i trivsel, og synligt er påvirket af belastende faktorer i deres omgivelser, som skal støttes i at deltage i institutionens fælleskaber. Barnet kan for eksempel mangle overskud til at indgå i samspil med andre. Det kan vise sig ved, at barnet trækker sig for kontakt med børn og voksne eller udviser en pågående kontaktform.
  • Det kan være børn fra kriseramte familier, der reagerer på belastninger på baggrund af en social begivenhed.
  • Det kan være børn, der er socialt udsatte som en konsekvens af en række belastende baggrundsfaktorer eller belastende sociale begivenheder.
  • Forælder/forældre til barnet skal ønske at indgå i et udvidet samarbejde med personalet om barnets trivsel og udvikling.

Børn med fysiske eller psykiske handicaps indstilles som udgangspunkt ikke til en familieplads - dette dog under hensyntagen til handicappets art. Disse børn anbefaler vi i stedet til en basis- eller specialplads. 

Hvordan søger jeg om en familieplads?

Hvis du vil søge om familieplads til dit barn, skal du gøre det i samarbejde med enten din sundhedsplejerske, din socialrådgiver eller personalet i dit barns institution. Ansøgningen skal sendes til Pladsanvisningen i Børne- og Ungdomsforvaltningen i Københavns Kommune.

Pladsanvisningen vurderer ansøgningerne i et udvalg, der består af: En jurist, en pædagogisk konsulent og pladsanvisere fra alle områder i København. Udvalget mødes en gang om ugen. 

Hvis dit barn bliver godkendt til en familieplads, bliver han/hun skrevet på en venteliste og han/hun får tilbudt en plads i en institution med ledig familieplads efter tur. 

Hvis dit barn skal skifte institution for at få en familieplads, får han/hun tilbudt en fast plads i institutionen efter endt familiepladsforløb. 

 

Hvor i København ligger daginstitutioner med familiepladser?

I Københavns Kommune er der på nuværende tidspunkt 50 familiepladser, fordelt på 10 daginstitutioner med 5 familiepladser i hver. 

Se her en oversigt over institutioner med familiepladser i København

Hvad er forældrenes rolle ?

Får du tildelt en familieplads til dit barn forventer vi, at du har lyst til og mulighed for at samarbejde tæt med pædagogerne om dit barn. Det sker for eksempel ved, at du bruger ekstra tid til møder med pædagoger og ledelse, hvor du og pædagogerne fortæller hinanden om dit barns trivsel i institutionen og hjemme, og hvor I i fællesskab lægger planer for, hvordan I kan hjælpe dit barn.