Læringsplatform til Københavns Kommunes skoler

Offentliggjort:
09.11.2016, Kl
Frist:
02.01.2017, Kl
Udbud af levering, implementering, uddannelse, vedligehold, udvikling, support og drift af læringsplatform til Københavns Kommunes skoler.

Københavns Kommune skal anskaffe en fælles ’Læringsplatform’ til skolerne. Læringsplatformen er en del af brugerportalsinitiativet (BPI), som skal sikre, at elever, lærere og forældre oplever en sammenhængende digital folkeskole.

Læringsplatformen er en digital platform, der skal anvendes af elever, pædagogiske medarbejdere, ledere og forældre. Læringsplatformen skal understøtte elevens læringsproces og arbejdet med målstyret læring. Læringsplatformen skal endvidere understøtte samarbejdet mellem skolens pædagogiske medarbejdere og mellem skole og forældre.

Ved anskaffelsen er der fokus på brugervenlighed og kodekvalitet samt følgende fire fokuspunkter: 1) Synlig læring, 2) Udvikling af teamsamarbejde, 3) Faglig ledelse samt 4) Forældresamarbejde.

Aftalen omfatter levering, implementering, vedligeholdelse, support, udvikling og drift af systemet, samt uddannelse og efterfølgende konsulentydelser, der bl.a. skal dække Københavns Kommunes behov for videreudvikling af systemet.

Læringsplatformen skal rulles ud til samtlige folkeskoler og specialskoler i Københavns Kommune. Herudover skal Læringsplatformen udrulles til behandlingsskoler, dagbehandlingstilbud og interne skoler på døgninstitutioner. Dvs. ca. 4.000 pædagogiske medarbejdere, 37.000 elever og deres forældre skal anvende systemet.

Implementering af systemet skal foretages i perioden februar til november 2017 med en faseopdelt implementering, idet grundsystemet forventes at skulle kunne tages i brug i april-maj 2017.

Implementering omfatter opsætning og tilpasning af standardsystem, udvikling af integrationer og moduler, datakonvertering, test, uddannelse og dokumentation.

Dato for offentliggørelse: 9. november 2016, kl. 14.34
Dato for tilbudsfrist 2. januar 2017, kl. 12.00

Kontakt

Københavns Kommune, Børne- og Ungdomsforvaltningen, Pædagogisk IT Gyldenløvesgade 15, 1600 København V
Kontaktperson: Kirsten McIntyre
E-mail: A17R@buf.kk.dk

Udbudsmaterialet og udbudsbekendtgørelsen er tilgængelige på http://udbud.ci.kk.dk
Brugernavn og password rekvireres ved henvendelse til kontaktpersonen.

 

 

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.