Læringsmål

Læringspakken har følgende læringsmål:

  • Eleven kender og anvender relevante offentlige, digitale selvbetjeningsløsninger.
  • Eleven kender og finder relevant information om sine muligheder, rettigheder og pligter i forhold til det offentlige.
  • Eleven kan selvstændigt vurdere og deltage i analytisk dialog om offentlige digitale løsninger og om løsningernes betydning for elevens muligheder for mestring af eget liv.

Læringspakken understøtter kompetence- og læringsmål:

  • Folkeskolens 9. og 10. klasser: Samfundsfag og Dansk samt IT og Medier.
  • De gymnasiale uddannelser: Samfundsfag, Teknologihistorie og Informationsteknologi.

Pakken kan indgå i fag og forløb på produktionsskoler, erhvervsskoler og efterskoler.

Du kan også bruge undervisningspakken helt uden for skoleregi, for eksempel i foreninger, NGO´er eller andre sammenhænge, hvor unge ml. 15 – 18 årige mødes.

Vilkår for brug af materialet

Materialet er udviklet af Københavns Borgerservice (Kultur- og Fritidsforvaltningen, Københavns Kommune) i samarbejde med Fagligt Center (Børne- og Ungdomsforvaltningen, Københavns Kommune), Link Kommunikation, Pilot Film og Damp Design – og under inddragelse af skoler og elever fra Københavns Kommune.

Københavns Kommune har alle rettigheder til materialet. Materialet kan frit benyttes af alle i ikke-kommercielt øjemed eller efter forudgående aftale med Københavns Borgerservice, Københavns Kommune.