Lærer til folkeskolen på Sankt Annæ Gymnasium (barselsvikariat)

Genopslag  
 
Brænder du for dine fag, og vil du høj faglighed, kollegialt samarbejde og udvikling? Er videndeling, samskabelse, nye teknologier, motivation og læring nøgleord for dit fremtidige job? Vil du arbejde på fuld tid på en bydækkende profilskole København? Så skal du søge vikariatet hos os, hvor der er fagligt dygtige og sangglade elever, engagerede kolleger, gode fysiske rammer og en rigtig god stemning. 
 
Med ansættelse pr. 1. marts 2018 søger vi en lærer på 90% af fuld tid med linjefag i matematik og fysik/kemi til vores udskoling.
 
Folkeskoleafdelingen ved Sankt Annæ Gymnasium, Københavns Kommunes Sangskole, er en tre-spors folkeskole med 580 elever fra hele Storkøbenhavn. Skolen er afdelingsopdelt (3.-6. klasse, 7.-9.klasse) og vi rummer tillige et otte-spors gymnasium med en MGK-linje. Vi er tillige kommunens praktisk-musiske kompetencecenter.  
 
"Sankt Annæ Gymnasiums grundlag er et samspil mellem korarbejde på internationalt niveau og almen undervisning i folkeskole og gymnasium. Skolens mål er at skabe veluddannede, musiske mennesker med arbejdsglæde, sans for kvalitet og respekt for eget og andres værd."  
 
Vores værdigrundlag og skolens sangprofil er med til at gøre skolekulturen overordentlig levende: vores børn er sangligt talentfulde, vores forældre har valgt os, og vi er en del af et sammenhængende skoleforløb 3. klasse til 3.g.  
 
Yderligere oplysninger om os findes på skolens hjemmeside www.sag.dk eller Børne- og Ungdoms-forvaltningens hjemmeside www.buf.kk.dk.
 
Interesserede ansøgere kan rette henvendelse til leder af folkeskoleafdelingen Merete Emcken på 3614 0164 eller afdelingsleder for udskolingen Jesper Cløigaard Christensen på 3614 0165.    
 
Ansættelsesforhold
Stillingen er omfattet af "overenskomsten for lærere m.fl. i Folkeskolen og i Københavns Kommune".
 
Ansøgning vedlægges eksamensbevis og CV med angivelse af referencer fra evt. tidligere beskæftigelse.
 
Søg stillingen via nedenstående link senest torsdag den 22. februar 2018.
Samtalerne forventes afholdt snarest derefter. 

Jobagent

Du kan oprette en jobagent, så du modtager en mail når Københavns Kommune opslår et job med netop din interesse.
Opret jobagent

Københavns Kommune ser mangfoldighed som en ressource og værdsætter, at medarbejderne hver især bidrager med deres særlige baggrund, personlighed og evner.