Pris for at skifte læge

Det koster 200 kroner (2018) at skifte læge. Hvis du ikke bruger selvbetjeningsløsningen på denne side, kan du overføre beløbet via netbank til kontonummer: 0216 4069177506 (Danske Bank). I meddelelsesfeltet skal du huske at skrive dit cpr-nummer, lægens navn og adresse eller ydernummer og 'lægeskift til læge med lukket for patienttilgang'. 

Du vil få dit nye sundhedskort (sygesikringsbevis) med posten ca. 2-3 uger efter, at Folkeregisteret har registreret din betaling og fået den udfyldte og underskrevne blanket.

Hvis du ikke har mulighed for at bruge selvbetjeningsløsningen

Opfylder du betingelserne, men har problemer med at bruge selvbetjeningsløsningen, kan du: 

Printe blanketten Tilmelding til læge med lukket patienttilgang

eller 

Få lægen til at underskrive blanketten og sende den til: 

Københavns Kommune
Folkeregisteret
Nyropsgade 7
1602 København V
 
Har du ikke mulighed for at printe blanketten hjemme, kan du printe den ud hos Københavns Borgerservice. Her kan du også aflevere den igen, efter at lægen har underskrevet den.

 

Hvis du flytter og har en læge, der ikke tager nye patienter

  • Flytter du inden for Københavns Kommune, men uden for lægens 5 km-grænse,  kan du beholde lægen. Du skal acceptere ikke at kunne få sygebesøg af lægen
  • Flytter du inden for Københavns Kommune, og indenfor lægens 5 km-grænse,  kan du beholde lægen
  • Flytter du uden for Københavns Kommune, skal du kontakte den kommune, du flytter til
  • Flytter du til Københavns Kommune uden for lægens 5 km-grænse, kan du kun beholde din læge, hvis du opfylder betingelserne og accepterer ikke at kunne få sygebesøg af lægen
  • Flytter du til Københavns Kommune, og inden for lægens 5 km-grænse, kan du beholde lægen.