Lån af lokaler og faciliteter for folkeoplysende foreninger

Alle lokaler og faciliteter søges og bookes via selvbetjening på www.interbook.kk.dk

Nye folkeoplysende foreninger skal godkendes til lån af lokaler, før de kan booke tider i Interbook. Ansøg om godkendelse her. 

Lokaler og faciliteter bookes for to år af gangen. Her kan du se perioder og ansøgningsfrister for indendørs – og udendørsfaciliteter:

Indendørs faciliteter i perioden august 2016 -  juni 2018 er fordelt til foreninger, det er muligt at søge resttider via Interbook

Udendørs faciliteter i perioden november 2015 - oktober 2017, der kan søges resttider via Interbook.

Lokaler og tider, der er ledige efter fordelingsrunderne, udbydes som resttider. Resttider kan søges året rundt og behandles i den rækkefølge de modtages i.

Lån af offentlige lokaler sker i henhold til de gældende Retningslinjer for støtte til lokaleforeninger (se nedenfor).