Hvad er Tidlig Indsats i vuggestuen?

Tidlig Indsats i Vuggestuen er et initiativ i syv vuggestuer/vuggestuegrupper i Tingbjerg, Brønshøj og på Nørrebro, som har til formål at styrke børnenes sproglige og sociale kompetencer samt almene trivsel i vuggestuerne. Dette sker i et tæt samarbejde mellem pædagogisk personale og forældre. 

Beslutningen om, at vi skal arbejde med Tidlig Indsats i Vuggestuen initiativet er truffet i Børne‐ og Ungdomsudvalget i Københavns Kommune og udspringer af BUF´s integrationsindsats Københavnermodellen for sprog og integration. Initiativet løber indtil udgangen af 2014. 

Erfaringerne fra dette initiativ skal danne basis for det videre arbejde i Københavns Kommune med at give alle børn den bedste start på livet i de Københavnske vuggestuer.

Hvor forløber Tidlig Indsats initiativet?

Tidlig indsats i Vuggestuen initiativet forløber i disse 7 vuggestuer/vuggestuegrupper: Samuelsgården (Nørrebro), Troldebo (Nørrebro), Juvelen (Voldparken, Brønshøj), Midtfløjene (Brønshøj), Stjernen (Tingbjerg), Mosen (Tingbjerg), og Månestrålen (Tingbjerg).

Hvad er de særlige fokusområder for dit barn i vuggestuen?

I Tidlig Indsats vuggestuerne har personalet særligt fokus på, at dit barn udvikler sine sproglige og sociale kompetencer i et trygt og læringsorienteret fællesskab. 

Personalet i vuggestuerne modtager kompetenceudvikling om børns sprog, forældresamarbejde og vuggestuepædagogik. Desuden uddannes personalet i metoden Signs of Safety, som er et værktøj til at arbejde løsningsfokuseret og i tæt samarbejde med familien om at fremme barnets trivsel og udvikling, både i vuggestuen og i hjemmet.

Hvad er familiens rolle?

Vuggestuerne der er del af Tidlig Indsats i Vuggestuerne initiativet er almindelige vuggestuer. Det forudsætter altså ikke særlige omstændigheder at have et barn i en af vuggestuerne. 

Du vil som forælder kunne opleve at blive involveret i et tæt samarbejde med personalet omkring eventuelle bekymringer for dit barns trivsel, f.eks. i forhold til sproglig udvikling eller sociale kompetencer. Du vil som forælder uanset hvad, kunne drage fordel af personalets fokuserede arbejde med dit barns udvikling og trivsel.