Effektstyring sætter faglighed i højsædet

Kontaktpersoner og sagsbehandlere bruger deres faglige indsigt og konkrete erfaring, når de dokumenterer effekten af deres arbejde - for eksempel vedhjælp af Forandringskompasserne. Når forvaltningen, ledelsen og politikerne kvalificerer beslutninger på baggrund af den viden og indsigt, fagpersonerne har registreret, er det i høj grad medarbejdernes faglighed, der ligger til grund for beslutningerne.

Igennem forandringskompasset sikrer vi, at medarbejdernes faglige indsigt og viden om borgernes situation, resurser og udvikling bliver inddraget i forvaltningens og ledelsens beslutninger og i sidste ende i de politiske prioriteringer.


Effektstyring er ikke en konkurrence

Tværtimod går effektstyring ud på, at følge med i, hvad der kommer ud af vores indsats og justere indsatsen overfor borgeren, hvis den ikke virker som forventet. Hvis data fra forandringskompasserne vidner om store forskelle i udviklingen, hos borgere på sammenlignelige institutioner eller tilbud, vil den naturlige konsekvens være at undersøge, hvad der gør at det særligt godt for nogle hvad gør forskellen,  og som lignende tilbud kan lære af.

Bedre arbejdsredskaber på alle niveauer

Med effektstyring indfører vi nye redskaber, som medarbejdere får glæde af i arbejdet med borgerne og i dialogen med kolleger. Værktøjerne i effektstyringen er derfor ikke kun beregnet til at monitorere det sociale arbejde. De vigtigste værktøjer er forandringskompasserne, de politiske mål og pejlemærkerne. Pejlemærkerne er først og fremmest et værktøj for den administrative og politiske ledelse, mens forandringskompasserne rt et monitorerings- og dialogværktøj til gavn for alle niveauer i forvaltningen.

Effektstyring skal ikke tage tid fra kontakten med borgeren

Tiden vi bruger på at udfylde skemaer og registrere resultater, må ikke gå udover tiden med borgerne og gøre indsatsen dårligere. Det er en udfordring vi altid skal være opmærksomme på, når vi indfører nye måder at dokumentere på.

Effektstyringen vil betyde, at vi skal registrere på en ny måde, og vi kan nok ikke undgå, at det – især i begyndelsen – vil give mere computertid, end de fleste er vant til. Men tiden, vi bruger på papirarbejde, vil være givet godt ud. For den vil give værdifuld indsigt i resultatet af vores arbejde, som vi kan bruge til at forbedre vores metoder. 

Det er samtidig vigtigt at være opmærksom på, at arbejdet med forandringskompasset blandt andet er et dialogværktøj til kontakten mellem medarbejder og borger. Udfyldelsen af det bliver derfor ikke en løsrevet arbejdsopgave, der går ud over tiden med borgeren, men en integreret del af selve borgerkontakten.