Lønmodtager

Med en delvis raskmelding kan du genoptage dit arbejde gradvist. Fraværet skal være på mindst fire timer om ugen. I de fire timer medregnes transport og ventetid ved eventuelle ambulante behandlinger. Målet med ordningen er, at du kommer tilbage på dit almindelige timetal.

Hvis du og/eller jobcentret vurderer, at du kan genoptage dit arbejde delvist, skal jobcentret i samarbejde med dig og din arbejdsgiver lave en aftale om:

  • Hvor mange timer du skal arbejde og eventuelt om hvilke opgaver, der skal løses.
  • Hvordan og hvornår timetallet øges

I den periode, hvor du er delvist raskmeldt, skal vi stadig følge op på din sag.

Hvis du får løn under din sygdom, kompenserer kommunen din arbejdsgiver for de timer, du ikke arbejder.
Kompensationen svarer til sygedagpengesatsen. Hvis du ikke får løn under sygdom, men i stedet modtager sygedagpenge, vil du få udbetalt sygedagpenge for de timer, hvor du ikke modtager løn.

Det kan du gøre:

  • Tal med din arbejdsgiver og/eller Jobcenter København om delvis raskmelding
  • Læg i samarbejde med arbejdsgiveren og Jobcenter København en plan for, hvor mange timer du skal arbejde, og hvordan timetallet gradvist kan øges
  • Tal eventuelt med din tillidsrepræsentant
  • Informer gerne dine kolleger

 

Selvstændig

Med en delvis raskmelding kan du genoptage dit arbejde gradvist ved at arbejde et mindre antal timer, end du
plejer i en periode.

Når du som selvstændig erhvervsdrivende bliver delvist raskmeldt, kan du få:

  • Sygedagpenge for halvdelen af din arbejdstid, hvis du højst kan udføre halvdelen af dit arbejde
  • Sygedagpenge for tre fjerdedele af din arbejdstid, hvis du højst kan udføre en fjerdedel (eller derunder)
    af dit arbejde

Hvis du genoptager arbejdet i mere en halvdelen af din arbejdstid, kan du ikke få udbetalt sygedagpenge.

Vi skal løbende vurdere, om du kan genoptage dit arbejde fuldt eller delvist, og vi skal fortsat følge op på din
sag i den periode, hvor du er delvist raskmeldt. Vi udarbejder i fællesskab en opfølgningsplan, som indeholder
målet for opfølgningen på kort og langt sigt.

Som selvstændig erhvervsdrivende eller medarbejdende ægtefælle har du ret til sygedagpenge efter to ugers
sygdom, hvis du har en positiv dagpengegivende indtægt fra sidste årsopgørelse fra SKAT. Du skal selv altså
betale de første to uger, medmindre du har tegnet en særlig forsikring, inden du blev syg.

Det kan du gøre: