Kødbyen 2014 - 2015

Periode: Maj 2014 - dec 2015

Formål: Kvartermanageren skal i samarbejde med relevante parter være bindeleddet mellem lejerne og potentielle lejere i Kødbyen og de relevante myndigheder/parter. Kvartermanageren skal desuden opdyrke byrumsaktiviteter og -arrangementer i samarbejde med andre parter (fx Vesterbro Lokaludvalg), styrke markedsføringen af Kødbyen og afdække behovet for byrumsudstyr, belysning mv.

Finansiering: Københavns Erhvervshus 600.000 kr. i 2015 til løn og aktiviteter.

Organisering: Et partnerskab mellem Københavns Ejendomme, Københavns Erhvervshus og Kødbyforeningen. 

Valby 2013-2014

Periode: Sommer 2013 – 2014 

Formål: Udvikling af det lokale erhvervsliv (flere kunder) gennem branding, markedsføring, koordinering og events samt sikre synergi mellem indkøbscentret Spinderiet og butikkerne på Valby Langgade.

Strategi: at styrke handelstandsforeningerne organisatorisk så de på sigt selv bliver i stand til at finansiere og drive en kvartermanagerfunktion og overtage de igangsatte aktiviteter. Eksempel på aktiviteter: Hjemmeside og facebook (vivavalby.dk), organisering af modeshows under Valby Kulturdage + andre events, facilitere samarbejde mellem handelsstandsforeninger og kapacitetsopbygning af disse

Finansiering: Københavns Erhvervsservice, Områdefornyelsen Gl. Valby, Valby Lokaludvalg (primært aktivitetsmidler 100.000 - 200.000 årligt), Cityforeningen Valby, Valby Handelsstandsforening.

Organisering: Kvartermanageren er ansat i Områdefornyelsen Gl. Valby og har kontor her (på Valby Langgade). Styregruppe bestående af ovennævnte parter + Spinderiet definerer retning i projektet. Kvartermanageren refererer til styregruppen. Daglig leder er chef for Områdefornyelsen. 

Nørrebro 2013 - 2014

Periode: juni 2013 – december 2014. 

Formål: Kvartermanagerens opgaver er at oprette netværk på tværs af handelslivet, tiltrække unikke butikker som også kan tiltrække kunder langvejs fra, udforme fælles kampagner, strategier, events og skabe nye traditioner, som styrker Nørrebros image som en bydel med livlige handelsgader og spændende butikker. Et styrket og aktivt handelslivs vil fastholde attraktive arbejdspladser og have betydning for den lokale jobskabelse (specielt for de unge), og så vil det understøtte bydelens dynamik, mellemfolkelige møder samt øge trygheden.

Strategi: At skabe nye historier om Nørrebrogade gennem arrangementer At gøde jorden for organiserede netværksmøder og en eventkalender At få etableret kontakt til erhvervsdrivende på Nørrebrogade gennem arrangementer At bidrage med liv til gaden og undersøge dens muligheder og potentialer Eksempler på aktiviteter: Sharwamamesterskaber, Halloween, Facebook julekalender i samarbejde med Handelsforeningen, Juleshopping og gaveindpakning, Keep it Local kampagne Strategi: skabe et attraktivt handelsliv gennem arrangementer

Finansiering: HotSpot Nørrebro: Løn Aktivitetsmidler: 300.000 pr. år finansieret af Nørrebro Lokaludvalg (ca. 100.000 pr år) og Hot Spot.

Organisering: Kvartermanager er organisatorisk ansat i HotSpot Nørrebro men sidder i praksis i Lokaludvalgets sekretariat og indgår i fællesskab omkring dette.