Kvalitetsstandarder

Formålet med kvalitetsstandarden er at give borgere, pårørende og sagsbehandlere en enkel og klar information om det serviceniveau, Socialudvalget har fastlagt for beskyttet beskæftigelse og samværs- og aktivitetstilbud samt for handicapområdets botilbud. 

Kvalitetsstandarderne udarbejdes en gang om året og gælder for både botilbud og dagtilbud i Københavns Kommune. Den overordnede målsætning for indsatsen på botilbuddene er, at den skal være helhedsorienteret og tage udgangspunkt i borgerens egne ønsker og behov. 

I kvalitetsstandarderne for både botilbud og for dagtilbud finder du blandt andet information om Socialforvaltningens målsætninger og mission for arbejdet på bo- og dagtilbuddene. Der er både lavet kvalitetsstandarder for voksenområdet samt for børne- og ungeområdet. Her kan du også læse mere om, hvilke ydelser vi tilbyder brugerne af tilbuddene, samt hvilket serviceniveau brugerne kan forventes at blive mødt med. Herudover finder du også information om:

  • Hvordan du kommer i betragtning til et bo- eller dagtilbud
  • Hvilken indflydelse du har som bruger eller pårørende
  • Magtanvendelser, og hvad det betyder i praksis
  • Hvordan du klager 

Læs kvalitetsstandarden for 2013 for beskyttet beskæftigelse samt samværs- og aktivitetstilbud på handicapområdet efter Servicelovens §§ 103 og 104

Læs kvalitetsstandarden for 2013 for botilbud til borgere med handicap efter Servicelovens §§ 107 og 108 samt plejeboliger efter Almenboliglovens § 54

Læs kvalitetsstandarden for ophold og aflastningsophold på døgntilbud for børn og unge med handicap