Pædagogisk tilsyn i dag- og fritidstilbud

Det er Københavns Kommunes ansvar, at sikre at alle dag- og fritidstilbud i København bliver drevet på en økonomisk og faglig forsvarlig måde. Det betyder, at det daglige pædagogiske arbejde lever op til de lovgivningsmæssige krav, der følger dagtilbudsloven og anden lovgivning, samt kommunens og institutionens egne mål og rammer.

Læs mere om pædagogisk tilsyn i dag- og fritidstilbud

Pædagogiske læreplaner

Alle vuggestuer og børnehaver, og dagplejen, skal lave en skriftlig pædagogisk læreplan, som er udgangspunkt for det pædagogiske arbejde i hverdagen.

Læs om pædagogiske læreplaner i vuggestuer og børnehaver 

Læs om pædagogiske læreplaner i dagplejen

Årsplaner for fritidshjem/KKFO

Alle fritidshjem/KKFO´er skal én gang årligt udarbejde en årsplan, som er udgangspunkt for det pædagogiske arbejde.

Læs om årsplaner for fritidshjem/KKFO