Kursus i samtalestøtteteknik for pårørende til personer med afasi/talevanskeligheder

Kurset giver et indblik i, hvad afasi er og indføring i samtaleteknikker, så personen med afasi får nemmere ved at udtrykke sig, og så han eller hun får lettere ved at forstå den pårørende.

Kurset forløber over tre mødegange fra kl. 16.45-20 I et samlet forløb.

Datoerne er:

 • Den 9. september
 • Den 16. september
 • Den 2. oktober 

Kursusforløbet holdes kun én gang.

Frist for tilmelding til kurset er tirsdag den 19. august og pårørende kan tilmelde sig ved enten at:



• Udfylde blanketten og aflevere den til sin kontaktperson i Københavns Kommune

• Skrive en mail til hjerneskade@suf.kk.dk

• Kontakte Theresa Markenvard på tlf. 2492 9457

Forumteater for pårørende

Forumteater kan bruges til at give eksempler på, hvordan livet udspiller sig i ramte familier, illustrere reaktioner og give de pårørende mulighed for at medskabe og afprøve handlemuligheder i svære situationer. Tre skuespillere spiller små scener, der handler og hverdagens dilemmaer, som deltagerne er publikum til og snakker sammen om efterfølgende. Fiktionen bruges til at få snakket om, hvad der skal til for, at hverdagen kan blive bedre.

Tilbuddet løber over 4 workshopdage fra kl. 17-20 i et samlet forløb.

Datoerne er:

 • Den 30. september
 • Den 21. oktober
 • Den 11. november
 • Den 2. december

Frist for tilmelding til kurset er tirsdag den 9. september og pårørende kan tilmelde sig ved enten at:



• Udfylde blanketten og aflevere den til sin kontaktperson i Københavns Kommune

• Skrive en mail til hjerneskade@suf.kk.dk

• Kontakte Theresa Markenvard på tlf. 2492 9457

Pårørendeundervisning

Kurset består at et samlet undervisningsforløb på seks gange hen over seks onsdage. Hver undervisningsgang tager udgangspunkt i et tema:

 • 1. oktober: Den raske og den ramte hjerne samt følgevirkninger efter en hjerneskade
 • 8. oktober: Familien i krise
 • 22. oktober: Vejen igennem Københavns Kommune for ramte og pårørende
 • 29. oktober: Tilbud og aktiviteter til hjerneskaderamte og pårørende i København
 • 5. november: Personlige fortællinger fra pårørende og hjerneskaderamte
 • 12. november: Redskaber til at leve med en hjerneskade

Tid og sted: Undervisningen varer fra kl. 17-20 og finder sted i Bystævneparken 20 A i Brønshøj, Center for Specialundervisning.

Du tilmelder dig ved enten at:



• Udfylde blanketten og aflevere den til sin kontaktperson i Københavns Kommune

• Skrive en mail til hjerneskade@suf.kk.dk

• Kontakte Theresa Markenvard på tlf. 2492 9457