Kunstgræsbane ved Hekla Park

Offentliggjort:
13.05.2015, Kl
Frist:
11.06.2015, Kl
På denne side finder du information om Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningens udbud vedrørende kunstgræsbane ved Hekla Park.

Du finder udbudsmaterialet med udbudsbetingelserne, kravene til ydelsen og Teknik- og Miljøforvaltningen krav til kontraktvilkår samt yderligere bilag nedenfor.

Spørgsmål om udbuddet

Alle henvendelser om spørgsmål til udbudsmaterialet mv. skal rettes skriftligt til:

Projektleder Michelle Enemark Lauritzen
E-mail: CC6V@tmf.kk.dk

Spørgsmål og svar vil blive besvaret og offentliggjort nedenfor. Rettelsesblade om eventuelle ændringer i udbudsmaterialet vil blive offentliggjort samme sted.

Tilbudsfrist

Tilbud skal være Teknik- og Miljøforvaltningen i hænde senest:

Torsdag den 11.06.2015 kl. 12:00.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.