Kundetilfredshedsundersøgelser på affaldsområdet

Offentliggjort:
08.02.2017, Kl
Frist:
13.03.2017, Kl
På denne side finder du information om udbud vedrørende kundetilfredshedsundersøgelser på affaldsområdet for Københavns Kommune.

Kort beskrivelse af udbuddet

Udbuddet omfatter planlægning, udformning og udførelse samt analysearbejde og afrapportering af årlige kundetilfredshedsundersøgelser og lejlighedsvise undersøgelser. 

Udbudsmaterialet

Du finder udbudsmaterialet med udbudsbetingelserne, kravene til ydelsen og Teknik- og Miljøforvaltningens krav til kontraktvilkår samt yderligere bilag på denne side.

Spørgsmål om udbuddet

Tilbudsgivernes eventuelle spørgsmål i forbindelse med udbuddet og tilbudsgivningen skal være skriftlige og bedes rettet til:

Att.: Mette Norengaard
E-mail: meno@cowi.dk

Spørgsmål og svar vil blive besvaret og offentliggjort på denne side. Rettelsesblade om eventuelle ændringer i udbudsmaterialet vil også blive offentliggjort på denne side.

Afgivelse af tilbud

Tilbud skal fremsendes eller afleveres til Ordregivers rådgiver på følgende adresse:
COWI A/S
Att.: Mette Norengaard
Parallelvej 2
2800 Kongens Lyngby

Tilbudsfrist

Fristen for afgivelse af tilbud er:

Mandag den 13.03.2017 kl. 12:00.