OPKVALIFICERENDE TILBUD

Som international borger har du muligvis ret til at søge om opkvalificerende tilbud, som fx et hygiejnebevis. Dine muligheder for opkvalificering kommer an på, hvilken opholdstilladelse du har. 
For mere information, skal du kontakte dit jobcenter.

COPENHAGEN CAREER PROGRAM

Copenhagen Career program er for dig, der bor i København og er gift med en udenlandske ansat eller gift med en udenlandske studerende eller selv er international studerende.

For medfølgende ægtefæller

Hvis du er gift med en udenlandsk ansat eller med en udenlandsk studerende, kan du gratis deltage i: 

• Informationsmøde hver måned om services og muligheder for medfølgende ægtefæller
• Jobsøgningsarrangementer med fokus på karriere og jobsøgning i Danmark 
• Jobsøgningskursus

For mere information og tilmelding til informationsmøde

kontakt: Dorthe Kingo Vesterlund 
Telefon:20 53 87 64
Mail: cphcareerprogram.@bif.kk.dk

Læs mere om Copenhagen Career program
Se vores folder
Og find Copenhagen Career program på facebook.

For internationale studerende

Copenhagen Career program henvender sig også til internationale studerende, der kan deltage i et skræddersyet forløb kaldet Mentor and Networking Program. Programmet er en kombination af en række engelsksprogede jobsøgnings-arrangementer og en personlig mentor til hver deltagende studerende. Mentoren arbejder inden for den studerendes fagområde og kan derfor vejlede den studerende ift. jobsøgning inden for sit fag i Danmark.

Mentor and Networking Program 2013-2014 startede op i september 2013 og varer indtil marts 2014. Næste forløb starter op i efteråret 2014, og nye deltagere kan sommeren 2014 tilmelde sig via mail til cphcareerprogram@bif.kk.dk.

Læs mere om tilbud til medfølgende ægtefæller og studerende

Perspektiv – et tilbud til ægtefælleforsørgede

Vi har sammensat et job- og uddannelses-forløb, vi kalder Perspektiv. Det er målrettet borgere, der kommer fra et ikke-vestligt land, har været i Danmark i mere end 3 år og bliver forsørget af deres mand/kone. Dvs. ikke har arbejde eller får SU, dagpenge eller kontanthjælp.

På kurset kan vi hjælpe med:

 • Råd og vejledning
 • Praktik eller løntilskud
 • Danskuddannelse og andre kurser
 • Hjælp til at lægge en plan
 • Hyggeligt samvær med andre
 • Jobsøgningskursus. 2½ time 3 gange om ugen – i normalt 6 uger.

Vil du være med eller vil du bare gerne høre lidt mere om Perspektiv, så kan du skrive til os på perspektiv@bif.kk.dk eller ringe til: 

Isa, mobil 2045 5589
Kaltoum, mobil 4044 8966
Camilla (projektkoordinator), mobil 2736 7020

Du må meget gerne ringe, skrive eller komme forbi vores lokaler, så du kan høre mere om, hvad vi kan tilbyde dig. Her kan vi snakke om, hvad du har lyst til og lægge en plan sammen

Du er også velkommen til at møde op og tale med os på Degnestavnen 1 st. tv., 2400 København NV. Men det er en god ide at lave en aftale med en af os først, da vi kan være ude af huset eller optaget.

 

UDVIDET VEJLEDNING

Du kan få vejledning i praktik, job med løntilskud, uddannelsesmuligheder efter sprogskolen, mulighed for lektiehjælp og meget andet på tre sprogcentre i København: IA Sprogcenter, Københavns Sprogcenter og CBSI Sprogcenter. 
Vejledningen er for borgere, der ikke modtager kontanthjælp og ikke modtager dagpenge, men som har behov for vejledning.

Vejlederen har åben rådgivning en dag om ugen på hvert sprogcenter: 

 • Mandag: Københavns Sprogcenter, Flæsketorvet 60, 3. sal
 • Onsdag: IA Sprogcenter, Vibevej 9-11  
 • Torsdag: CBSI Sprogcenter, Hejrevej 28, 2. sal 

For yderligere information eller ønske om vejledning på et af sprogcentrene, kontakt:

Tina Kajhøj, 26775962, xu79@bif.kk.dk

Vejledningsforløb for højtuddannede eller velkvalificerede udlændinge

First Job Copenhagen er et coaching- og vejledningsforløb for højtuddannede eller velkvalificerede udlændinge, der har behov for at få forbedret deres muligheder på det danske arbejdsmarked. 

Vi har fokus på at ændre deltagernes selvopfattelse fra at se sig selv som en ikke-dansker med mangel på færdigheder til, at se sig selv som de velkvalificeret professionelle med særlige kompetencer, de er. I den proces kommer vi omkring: 

 • Dansk arbejdskultur
 • Kommunikation på tværs af kulturer
 • Kompetenceafklaring
 • Networking
 • LinkedIn-profiler
 • Præsentationsteknik
 • Rammerne for en jobsamtale
 • Det gode cv og den rammende ansøgning

Kurset fordeler sig på: 

 • Et introforløb på 4 dage holdt på engelsk, mandag – torsdag kl. 13.00 -15.30
 • Et udvidet forløb på 4 uger holdt på dansk, mandag – torsdag kl. 13.00 - 15.30

Du kan se startdatoer og kontaktoplysninger på www.forstejob.dk


For at deltage, skal du være udlænding, højtuddannet eller velkvalificeret og bosiddende i København. Bor du i en anden kommune, kan du deltage, hvis din bopælskommune vil betale for kurset.