Københavns Kommunes fælleslegat - drift af Gammel Kloster

Fundatsformål

Støtte til driften af Gammel Kloster

Kan kun søges af Stiftelsen Gammel Kloster.
 

Eventuel henvendelse til Stiftelsen Gammel Kloster, Lersø Parkalle 28 U, 2100 København Ø.
Telefon 39 29 50 66

Yderligere information
Kultur- og Fritidsforvaltningen
Sekretariat og Presse
Rådhuset
Rådhuspladsen 1
1550  København V

Københavns kommunes legat til stadens forskønnelse og almene bedste

Fundatsformål

Til formål vedrørende stadens forskønnelse og almene bedste, fortrinsvis støtte til indkøb af større kunstværker samt bevaringsværdige formål.
Som tillæg til de i eksisterende uddelingskriterier – og for at sikre variation og bredde – uddeles legatet i forhold til fire overordnede principper, hvoraf et eller flere skal være opfyldt ved tildeling af legatmidler:

  • Det involverende projekt, hvor der skabes et grønt projekt via inddragende, involverende og frivillige processer
  • Et højt profileret kunstprojekt, fortrinsvis i samarbejde med kunstfaglige institutioner, organisationer eller myndigheder. Kan også omfatte privatinitierede projekter
  • Indbudt projekt, hvor der etableres et samarbejde om et projekt med et af Områdefornyelsessekretariaterne, boligselskaber og andre offentlige selskaber mv.
  • Udbud og konkurrence, hvor der via en konkurrence skabes en større, mere permanent udsmykning på et på forhånd udpeget sted.

Legatet kan også ydes støtte til kommunens egne vedligeholdelsesforpligtigelser af kunstværker i byrummet.

 

Ansøgningsperiode:

Kan søges hele året.

Ansøgning og henvendelse til
Kultur- og Fritidsforvaltningen
Sekretariat og Presse
Rådhuset
Rådhuspladsen 1
1550  København V
Tlf. 3366 3366