Kulturelt udbud af indvendig drift af Club Danmark Hallen

Offentliggjort:
25.08.2016, Kl
Frist:
30.09.2016, Kl
Københavns Kommune udbyder hermed ”Indvendig drift og vedligehold af Club Danmark Hallen”.

Københavns Kommune, Kultur- og Fritidsforvaltningen, udbyder hermed som light udbud efter afsnit III i lov nr. 1564 af 15. december 2015 (herefter ”Udbudsloven”).

”Indvendig drift og vedligehold af Club Danmark Hallen”.

Læs mere i udbudsbekendtgørelsen, samt materialet der findes nedenfor.

Kort beskrivelse af udbuddet

Ved nærværende udbud ønsker Ordregiver at indhente tilbud på en samlet løsning for indvendig drift og vedligehold af Club Danmark Hallen, herunder bl.a. administrering af tider og optimal udnyttelse af faciliteten.

Club Danmark Hallen vil rumme i alt 9.136 m2, opdelt i tre forskellige klimazoner afhængig af formålet. Anlæggets åbningstid er som udgangspunkt alle dage 7-23.

Københavns Kommune har afsat 5 mio. kr. årligt til indvendig drift og vedligehold af Club Danmark Hallen fra 2017. Driften overtages af den vindende tilbudsgiver fra og med februar 2017, hvor hallen vil stå klar til ibrugtagning. Opgaven udbydes med en 4-årig kontrakt.

Københavns Kommune ønsker at afprøve andre modeller for driften, og det sigtes mod, at et kulturelt udbud kan medvirke til at trække nye interessenter, idéer og tilgange ind i varetagelsen og udviklingen af hallen. Foreninger eller andre aktører får hermed mulighed for at varetage opgaven.

Spørgsmål til udbuddet

Spørgsmål til udbuddet skal fremsendes på mail til Ordregivers kontaktperson; Sara Lerche-Bachdal, EF6L@kff.kk.dk

Tilbudsfrist

Tilbud skal være ordregiver i hænde senest fredag den 30.09.2016 kl. 12.00.

Tilbudsfristen er forlænget med to dage jf. supplerende oplysning 1.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.