Mødedato
31-01-2019 15:00

Referat

Punkt Titel
1 Godkendelse af dagsorden
2 Temadrøftelse om havnen (2018-0208386)
3 Medlemsforslag om etablering af et festivalhus (2019-0013810)
4 Medlemsforslag om intern høring om modeller for musiktilbud til børn (2019-0013810)
5 Kriterier for Festivalpuljen (2019-0004025)
6 Screening - Ketsjersportens Hus (2018-0289613)
7 Kultur- og Fritidsudvalgets høringssvar til udkast til revideret "Forskrift for udendørs musikarrangementer" (2018-0009228)
8 Samarbejde mellem København og Hamborg (2018-0264118)
9 Nedlæggelse af Københavns Kommunes Snydknap (2019-0011351)
10 Temaer for Kultur- og Fritidsudvalgets budgetseminar 2019 (2018-0272157)
11 Skitse til biblioteksplan for 2019-2023 (2018-0219620)
12 Biblioteker og kulturhuse - investeringer og effektiviseringer (2019-0008423)
13 Styrkelse af services i International House (2019-0012432)
14 Overholdelse af Kultur- og Fritidsudvalgets anlægsmåltal i 2019 (2019-0005765)
15 Modtagelse af Københavnermodel (bymodel) som fondsgave (2019-0013810)
16 Henvisning af udgifter til nyoprettede afstemningsområder til overførselssagen 2018/19 (2019-0001817)
17 Ansøgning om driftsstøtte fra SaltoMortale (2019-0010154)
18 Ansøgning om støtte til Syriske Filmdage 2019 (2019-0000588)
19 Ansøgning fra Askovfonden om støtte til Projektakademiet (2019-0009939)
20 Ansøgning om støtte til Copenhagen Carnival 2019 (2018-0332053)
21 Ansøgning om støtte til kulturhus i Pladehallen fra Børnekulturstedet Karens Minde (2019-0015595)
22 Ansøgning om støtte til Poesiens Hus (2019-0021240)
23 Ansøgning om støtte til renovering af Vagthuset Torvegade (2019-0022624)
24 Varetagelse af hverv efter anmodning fra Kultur- og Fritidsudvalget
25 Meddelelser
26 Eventuelt
27 B-sag: Kommende sager (2017-0049114)