Mødedato
22-08-2019 15:00

Referat

Punkt Titel
1 Godkendelse af dagsorden
2 Styrkelse af services i International House (2019-0176890)
3 FORTROLIG Hovedbiblioteket - renovering af tekniske anlæg og etablering af tilbygning (2019-0168226)
4 EM2020 - fodboldaktivering i byen (2018-0285939)
5 Brobold (2019-0022260)
6 Festivalplads i København (2018-0327239)
7 Investeringsforslag om pilotprojekt på Amager om samdrift for viceværtsservice og den nære arealpleje (2019-0148810)
8 Øget digital drift af græsarealer i Kultur- og Fritidsforvaltningen (2019-0169482)
9 Tryghedsskabende indsatser på Kultur- og Fritidsforvaltningens institutioner (2019-0140747)
10 Mad- og Måltidsstrategien (2019-0004179)
11 Vores By(del) - et formidlingsprojekt for børn og unge (2019-0004179)
12 Omlægning af 18+ indsats og øget samarbejde mellem Socialforvaltningen og Kultur- og Fritidsforvaltningen (2019-0147420)
13 VM Banecykling 2024 (2019-0068985)
14 Udviklingsplan for havnen - vision og indsatsområder (2018-0208386)
15 Forlængelse af forsøg med Natteværter (2018-0308284)
16 Børnekulturstedernes Netværks administration af kulturmidlerne (2019-0135882)
17 FORTROLIG: Forlængelse af ICORN fribyophold (2019-0169354)
18 Fællesindstilling: Opfølgning på medlemsforslag om handlingsplan for at mindske antallet af børn under fattigdomsgrænsen i København (2019-0148428)
19 Revisionsberetning 2018 og Kultur- og Fritidsforvaltningens handleplaner (2018-0092005)
20 Ændring i mødeplanen for Kultur- og Fritidsudvalget 2019 (2018-0173340)
21 Godkendelse og underskrift af legatregnskaber for 2018 (2019-0189590)
22 Ansøgning fra Kulturtårnet om driftsmidler i 2020-2023 (2019-0155308)
23 Ansøgning om støtte til Copenhagen Islands (2019-0155537)
24 Ansøgning om støtte til foreningen Women In Live Music (2019-0136866)
25 Ansøgning om tilskud til DISIE (tidligere Københavns Projekthus) (2019-0156472)
26 Ansøgning om støtte til Demokrati Garage (2019-0093697)
27 Ansøgning om støtte til kastebåse til cricket ved Tingbjerg Idrætsanlæg (2019-0183953)
28 Ansøgning fra Poesiens Hus om driftsstøtte i 2020 (2019-0168056)
29 Ansøgning fra Sydhavn Teater om støtte til aktiviteter i sæson 2019/2020 (2019-0185531)
30 Ansøgning om støtte til CPH ALT 2020 (2019-0194239)
31 Ansøgning fra Danner om støtte til "Livet efter volden - en fotovandring med kunstnerisk fernisering" (2019-0183151)
32 Ansøgning om støtte til The Womenomics Nordic Business Conference 2020 (2019-0202343)
33 Ansøgning fra Sharinglab om støtte til projektet OurHub (2019-0219377)
34 Varetagelse af hverv efter anmodning fra Kultur- og Fritidsudvalget
35 Meddelelser
36 Eventuelt
37 B-sag: Godkendelse af opløsning af fire mindre fonde (2019-0191367)
38 B-sag: Kommende sager (2017-0049114)