Mødedato
22-08-2019 15:00

Referat

Punkt Titel
1

Godkendelse af dagsorden

2

Styrkelse af services i International House (2019-0176890)

3

FORTROLIG Hovedbiblioteket - renovering af tekniske anlæg og etablering af tilbygning (2019-0168226)

4

EM2020 - fodboldaktivering i byen (2018-0285939)

5

Brobold (2019-0022260)

6

Festivalplads i København (2018-0327239)

7

Investeringsforslag om pilotprojekt på Amager om samdrift for viceværtsservice og den nære arealpleje (2019-0148810)

8

Øget digital drift af græsarealer i Kultur- og Fritidsforvaltningen (2019-0169482)

9

Tryghedsskabende indsatser på Kultur- og Fritidsforvaltningens institutioner (2019-0140747)

10

Mad- og Måltidsstrategien (2019-0004179)

11

Vores By(del) - et formidlingsprojekt for børn og unge (2019-0004179)

12

Omlægning af 18+ indsats og øget samarbejde mellem Socialforvaltningen og Kultur- og Fritidsforvaltningen (2019-0147420)

13

VM Banecykling 2024 (2019-0068985)

14

Udviklingsplan for havnen - vision og indsatsområder (2018-0208386)

15

Forlængelse af forsøg med Natteværter (2018-0308284)

16

Børnekulturstedernes Netværks administration af kulturmidlerne (2019-0135882)

17

FORTROLIG: Forlængelse af ICORN fribyophold (2019-0169354)

18

Fællesindstilling: Opfølgning på medlemsforslag om handlingsplan for at mindske antallet af børn under fattigdomsgrænsen i København (2019-0148428)

19

Revisionsberetning 2018 og Kultur- og Fritidsforvaltningens handleplaner (2018-0092005)

20

Ændring i mødeplanen for Kultur- og Fritidsudvalget 2019 (2018-0173340)

21

Godkendelse og underskrift af legatregnskaber for 2018 (2019-0189590)

22

Ansøgning fra Kulturtårnet om driftsmidler i 2020-2023 (2019-0155308)

23

Ansøgning om støtte til Copenhagen Islands (2019-0155537)

24

Ansøgning om støtte til foreningen Women In Live Music (2019-0136866)

25

Ansøgning om tilskud til DISIE (tidligere Københavns Projekthus) (2019-0156472)

26

Ansøgning om støtte til Demokrati Garage (2019-0093697)

27

Ansøgning om støtte til kastebåse til cricket ved Tingbjerg Idrætsanlæg (2019-0183953)

28

Ansøgning fra Poesiens Hus om driftsstøtte i 2020 (2019-0168056)

29

Ansøgning fra Sydhavn Teater om støtte til aktiviteter i sæson 2019/2020 (2019-0185531)

30

Ansøgning om støtte til CPH ALT 2020 (2019-0194239)

31

Ansøgning fra Danner om støtte til "Livet efter volden - en fotovandring med kunstnerisk fernisering" (2019-0183151)

32

Ansøgning om støtte til The Womenomics Nordic Business Conference 2020 (2019-0202343)

33

Ansøgning fra Sharinglab om støtte til projektet OurHub (2019-0219377)

34

Varetagelse af hverv efter anmodning fra Kultur- og Fritidsudvalget

35

Meddelelser

36

Eventuelt

37

B-sag: Godkendelse af opløsning af fire mindre fonde (2019-0191367)

38

B-sag: Kommende sager (2017-0049114)