Mødedato
19-06-2019 15:00

Referat

Punkt Titel
1 Godkendelse af dagsorden
2 Medlemsforslag om bookingsystem og haltider til foreninger (2019-0152362)
3 Omklædningsfaciliteter til Sundby Boldklub (2019-0110129)
4 Svømmehal på Hannemanns Allé, Ørestad (2019-0131999)
5 Optimering af lokaleudlån i Kultur S (2019-0147978)
6 Kultur- og Fritidsaktiviteter i beboerhus i Carlsberg Byen (2019-0022652)
7 Styrkelse af bibliotekernes materialebudget (2019-0138802)
8 Bæredygtig turisme - et fælles ansvar (2019-0141238)
9 Forsøg med Natteværter (2018-0308284)
10 Tryghed i Kultur- og Fritidsforvaltningens institutioner (2019-0140747)
11 Tryg overgang til plejebolig for udsatte pensionister (2019-0154724)
12 Udmøntning af Festivalpuljen 2020 og status på Festivalpuljen 2019 (2019-0004025)
13 FÆLLESINDSTILLING: Pio Parken, Kgs. Enghave - skitseforslag (2019-0133708)
14 Kulturmidler og FerieCamp i ny model (2019-0135882)
15 Valby Idrætspark - Nye pavilloner til beskæftigelsesindsats og foreningsaktivitet (2019-0136280)
16 Det Flydende Aktivitetshus - Vandareallejekontrakt (2019-0025309)
17 Genopretning af Genforeningspladsen (2019-0146234)
18 Status på planlægning af Københavns værtskab for EURO 2020 (2014-0052683)
19 Høring: placering af drift af byens boldbaner og tilhørende parker i Kultur- og Fritidsforvaltningen (2019-0151677)
20 Høring: Mere byggeri for pengene og smartere brug af m2 (Opfølgning på Budget 2019) (2019-0041790)
21 Høring: Mad- og måltidsstrategi for Københavns Kommune (2019-0148910)
22 Biblioteksplan 2019-2023 (2018-0219620)
23 Ny idrætsplan (2019-0117887)
24 Ansøgning om tilskud til Midsummer Viking Challenge 2019 (2019-0096801)
25 Ansøgning om støtte til festivalen Klima&Litteratur (2019-0049331)
26 Ansøgning om støtte til projektet Breathe with Me af Jeppe Hein og Art 2030 i forbindelse med C40 (2019-0148719)
27 Ansøgning om støtte til Stjerne Radio (2019-0144436)
28 Ansøgning fra Art Hub Copenhagen om huslejefritagelse i 2020 (2019-0133383)
29 Ansøgning om yderligere økonomisk støtte til Arbejdermuseet i 2020-2023 (2019-0154246)
30 Ansøgning om støtte til ENGAGE 2020 (2019-0152928)
31 Varetagelse af hverv efter anmodning fra Kultur- og Fritidsudvalget
32 Meddelelser
33 Eventuelt
34 B-sag: Kommende sager (2017-0049114)