Mødedato
16-06-2020 15:00

Referat

Punkt Titel
1

Godkendelse af dagsorden

2

Økonomiske konsekvenser for tilskudsmodtagere ved implementering af forretningscirkulære for ydelse af tilskud i alle brugs- og driftsaftaler (2020-0005596)

3

Økonomiske konsekvenser for tilskudsmodtagere ved implementering af forretningscirkulære for ydelse af tilskud til boldklubber og opstregning af parkbaner (2020-0005596)

4

Medlemsforslag om skatefaciliteter (2020-0130500)

5

Medlemsforslag om økonomisk fremtidssikring af bibliotekernes materialekonto (2020-0130500)

6

Medlemsforslag om orientering om situationen i Zone2 i Valby Kulturhus (2020-0130500)

7

Udbud af Amager Bio og BETA (2020-0114048)

8

Udbud af drift og indvendig vedligehold af Hafnia-Hallen (2020-0068715)

9

Valg af små storbyteatre og øvrige teatre i scenekunstpakken 2021-2024 (2019-0105974)

10

Høring vedr. ny samarbejdsaftale med Det Kongelige Teater (2019-0295258)

11

Fællesindstilling for Københavns Kommunes Kontrolindsats 2019 (2020-0088672)

12

Fællesindstilling - Revideret projektgrundlag og budget for fælles aktivitetshus i Mimersparken, Nørrebro (2020-0075600)

13

Fællesindstilling: Etablering af park- og aktivitetsring, veje og legeplads på Østre Gasværk, Østerbro (2020-0099626)

14

Tre nye skoleidrætshaller - forslag til profiler (2020-0106161)

15

Skøjtebane på Genforeningspladsen (2020-0133962)

16

Tennis – mulige initiativer til at udvide banekapaciteten (2020-0124264)

17

Driftsstøtte til spillesteder (2020-0107657)

18

Udmøntning af Festivalpuljen 2021 (2020-0061405)

19

Sammenlægning af Fonden De Åbne Rum, Fonden Jagtvej 69 og Ragnhildgadefonden (2019-0323892)

20

Godkendelse af samarbejdsaftale med DGI Storkøbenhavn (2019-0277007)

21

Slutevaluering af Frisættelsesforsøg 2.0 (2020-0102705)

22

Godkendelse og underskrift af legatregnskaber for 2019 (2020-0103606)

23

Art Hub Copenhagen, ansøgning om huslejefritagelse i 2021 (2020-0129342)

24

Halvårlig status på halinspektørernes arbejde og status på udbud af halinspektørordningen i Vanløsehallerne (2020-0129015)

25

Festivalplads (2020-0134044)

26

Fornyelse af 4-årig aftale med Strøm (2020-0095641)

27

Investeringsforslag til anden udmøntning af investeringspuljen i 2020 (2019-0262567)

28

Ligestillingsredegørelse, del 1: Kultur (2019-0279991)

29

Varetagelse af hverv efter anmodning fra Kultur- og Fritidsudvalget

30

Meddelelser

31

Eventuelt

32

Ansøgning om støtte til Sensommer CLF Lysfestival (2020-0125076)

33

B-sag: Kommende sager (2017-0049114)