Mødedato
16-05-2019 15:00

Referat

Punkt Titel
1 Godkendelse af dagsorden
2 Medlemsforslag om model for garanterede musiktilbud til børn (2019-0125729)
3 Medlemsforslag om Filmværkstedet (2019-0125729)
4 Ansøgning om støtte til Filmværkstedet (2019-0035893)
5 Overholdelse af Kultur- og Fritidsudvalgets forventede anlægsmåltal i 2020 og 2021 (2019-0005765)
6 Udviklingsplan for havnen 2019 (2018-0208386)
7 Det Flydende Aktivitetshus - Vandareallejekontrakt (2019-0025309)
8 Fællesindstilling: Almenboligaftale 2019 mellem Københavns Kommune og BL 1. kreds (2019-0071869)
9 Biblioteksplan 2019-2023 (2018-0219620)
10 Principper for valg af små storbyteatre 2021-2024 og orientering om proces og tidsplan (2019-0105974)
11 Ansøgninger til Københavns Kommunes legat til stadens forskønnelse og almene bedste (2019-0111662)
12 Ansøgning om støtte til SydhavnsCompagniet (2019-0124711)
13 Varetagelse af hverv efter anmodning fra Kultur- og Fritidsudvalget
14 Meddelelser
15 Eventuelt
16 B-sag: Kultur- og Fritidsudvalgets 1. regnskabsprognose for 2019 (2019-0109329)
17 B-sag: 1. sag om bevillingsmæssige ændringer 2019 og godkendelse af eksterne tilskud (2019-0093024)
18 B-sag: Kommende sager (2017-0049114)