Mødedato
13-03-2019 15:00

Referat

Punkt Titel
1 Godkendelse af dagsorden
2 Dialogmøde med Ungerådet (2019-0050633)
3 Førstebehandling af Kultur- og Fritidsudvalgets budgetbidrag for 2020 (FORTROLIG) (2019-0054775)
4 Investeringsforslag til overførselssagen: Fra vagt til vært på Thorvaldsens Museum. (2019-0054775)
5 Orientering om dialogen med foreningerne vedrørende investeringsforslaget "Effektiv svømmehalsdrift" (2019-0061840)
6 Kultur- og Fritidsudvalgets høringssvar til businesscase om arealpleje og viceværtsdrift (2019-0050425)
7 Medlemsforslag om demografiregulering (2019-0050633)
8 Medlemsforslag om kulturel udviklingsplan for Langebro og Knippelsbro (2019-0050633)
9 Indstilling om medlemsforslag om etablering af en festivaletage i Lydens Hus (2018-0294575)
10 Kultur- og Fritidspolitik 2020-2023 (2018-0277847)
11 Orientering om forsøg med Natteværter i Indre By (2018-0308284)
12 Øget kontrol med adresseregistreringer i forbindelse med regeringens parallelsamfundsindsats (2018-0272157)
13 Funktionsprogram for Kultur- og Læringscentre (Fællesindstilling BUF og KFF) (2019-0008122)
14 FORTROLIG: Finansiering af sorteringsanlæg til Københavns Hovedbibliotek (2018-0242648)
15 Kultur- og Fritidsudvalgets årsregnskab 2018 og overførsler 2019 (2018-0245065)
16 Ansøgning om støtte til ombygning og renovering af Warehouse9 (2019-0046266)
17 Ansøgning om støtte til sikring af skulpturen I Am Queen Mary som permanent monument (2019-0060257)
18 Ansøgning om støtte til folkeliggørelse af den internationale københavnerfestival for design og møbelkunst, 3daysofdesign (2019-0062519)
19 Ansøgning om støtte til projektet Good Night Out (2019-0062588)
20 Varetagelse af hverv efter anmodning fra Kultur- og Fritidsudvalget
21 Meddelelser
22 Eventuelt
23 B-sag: Aflæggelse af anlægsregnskaber for afsluttede projekter i 2018 (2019-0023482)
24 B-sag: Københavns Kommunes Musikudvalg - beretning for 2018 (2017-0285441)
25 B-sag: Kommende sager (2017-0049114)