Mødedato
11-04-2019 15:00

Referat

Punkt Titel
1

Godkendelse af dagsorden

2

Medlemsforslag om ligestilling i kunsten (2019-0092488)

3

Orientering om resultat af Overførselssagen 2018-2019 (2018-0272157)

4

Bevilling til nyoprettede afstemningsområder ved Europa-Parlamentsvalget 2019 (2019-0001817)

5

Status på arbejdet med tilskudsforvaltning i forlængelse af revisionsbemærkning 10 (2018-0050484)

6

Kulturhus Indre By - udvikling og afprøvning af partnerskab (2019-0081443)

7

Kultur- og Fritidspolitik 2020-2023 (2018-0277847)

8

Nye idrætsfaciliteter på Nørre Fælled Skole (2019-0058553)

9

Status på Folkets Hus (2019-0048443)

10

Københavns Biblioteker - Aktiviteter og nøgletal 2018 (2019-0004067)

11

Deltagelse i ALAs bibliotekskonference 2019 (2019-0077782)

12

Modtagelse af fondsmidler fra Nordea-fonden til projektet "Leg dig ind i bøgernes verden" på Københavns Hovedbibliotek (2019-0083515)

13

Status på placering af Teater Hund & Co. (2019-0069430)

14

Klubhuspuljeprojekt i Bryggens Kajak Club og Roklubben SAS (2019-0092238)

15

Ansøgning om støtte til sikring af skulpturen I Am Queen Mary som permanent monument (2019-0060257)

16

Ansøgning om støtte til Demokrati Garage (2019-0093697)

17

Ansøgning om støtte til ny hjemmeside til Fabrikken for Kunst og Design (2019-0090200)

18

Ansøgning om 1-årig driftsstøtte til teatergruppen Batida i 2020 (2019-0094217)

19

Varetagelse af hverv efter anmodning fra Kultur- og Fritidsudvalget

20

Meddelelser

21

Eventuelt

22

B-sag: Kommende sager (2017-0049114)