Mødedato
11-04-2019 15:00

Referat

Punkt Titel
1 Godkendelse af dagsorden
2 Medlemsforslag om ligestilling i kunsten (2019-0092488)
3 Orientering om resultat af Overførselssagen 2018-2019 (2018-0272157)
4 Bevilling til nyoprettede afstemningsområder ved Europa-Parlamentsvalget 2019 (2019-0001817)
5 Status på arbejdet med tilskudsforvaltning i forlængelse af revisionsbemærkning 10 (2018-0050484)
6 Kulturhus Indre By - udvikling og afprøvning af partnerskab (2019-0081443)
7 Kultur- og Fritidspolitik 2020-2023 (2018-0277847)
8 Nye idrætsfaciliteter på Nørre Fælled Skole (2019-0058553)
9 Status på Folkets Hus (2019-0048443)
10 Københavns Biblioteker - Aktiviteter og nøgletal 2018 (2019-0004067)
11 Deltagelse i ALAs bibliotekskonference 2019 (2019-0077782)
12 Modtagelse af fondsmidler fra Nordea-fonden til projektet "Leg dig ind i bøgernes verden" på Københavns Hovedbibliotek (2019-0083515)
13 Status på placering af Teater Hund & Co. (2019-0069430)
14 Klubhuspuljeprojekt i Bryggens Kajak Club og Roklubben SAS (2019-0092238)
15 Ansøgning om støtte til sikring af skulpturen I Am Queen Mary som permanent monument (2019-0060257)
16 Ansøgning om støtte til Demokrati Garage (2019-0093697)
17 Ansøgning om støtte til ny hjemmeside til Fabrikken for Kunst og Design (2019-0090200)
18 Ansøgning om 1-årig driftsstøtte til teatergruppen Batida i 2020 (2019-0094217)
19 Varetagelse af hverv efter anmodning fra Kultur- og Fritidsudvalget
20 Meddelelser
21 Eventuelt
22 B-sag: Kommende sager (2017-0049114)