Mødedato
04-09-2019 16:00

Referat

Punkt Titel
1 Godkendelse af dagsorden
2 Medlemsforslag om omprioritering indenfor Kultur- og Fritidsudvalgets tilskudsramme (2019-0231847)
3 Ansøgning om støtte til CPH ALT 2020 (2019-0194239)
4 Ansøgning fra Danner om støtte til "Livet efter volden - en fotovandring med kunstnerisk fernisering" (2019-0183151)
5 Ansøgning om støtte til The Womenomics Nordic Business Conference 2020 (2019-0202343)
6 Ansøgning fra Sharinglab om støtte til projektet OurHub (2019-0219377)
7 Kultur- og Fritidsudvalgets disponible midler 2019 (2019-0145597)
8 Bæredygtig turisme - et fælles ansvar (2019-0141238)
9 Styrkelse af services i International House (2019-0232239)
10 Investeringsforslag om pilotprojekt på Amager om samdrift for viceværtsservice og den nære arealpleje (2019-0148810)
11 Øget digital drift af græsarealer i Kultur- og Fritidsforvaltningen (2019-0169482)
12 Tryghedsskabende indsatser på Kultur- og Fritidsforvaltningens institutioner (2019-0140747)
13 Vores By(del) - et formidlingsprojekt for børn og unge (2019-0004179)
14 Samarbejde mellem København og Hamborg (2018-0264118)
15 Festivalplads i København (2018-0327239)
16 FORTROLIG Hovedbiblioteket - scenarier for renovering (2019-0168226)
17 Status på Vandkulturhuset på Papirøen (Fællesindstilling) (2019-0214429)
18 Optagelse af internt lån til omstillings- og kontaktcenter til Københavns Kommune (2018-0077438)
19 Optagelse af internt lån til ny webplatform (2019-0224530)
20 Status på anlægsøkonomien 2019 og forslag til samlet periodisering i 2019-2022 (2019-0005765)
21 Orientering om procesplan og drøftelse af kriterier ved udpegning af regionale spillesteder 2021-2024 (2019-0190210)
22 Drøftelse af udkast til kortlægning af musik i Københavns Kommune (2018-0127446)
23 Forslag om ny proces for bygningspræmiering (2019-0181013)
24 Skøjtebanen Genforeningspladsen (2019-0228799)
25 Status på færdiggørelse af Kulturcenter Kildevæld (2018-0181052)
26 Erstatningsaktivitetsrum i forbindelse med udskydelse af åbningen af Kulturcenter Kildevæld (2018-0181052)
27 Udviklingsplan for havnen - vision og indsatsområder (2018-0208386)
28 Børnekulturstedernes Netværks administration af kulturmidlerne (2019-0135882)
29 FORTROLIG orientering vedrørende en sag på biblioteksområdet (2019-0225743)
30 Temadrøftelse som opfølgning på Kultur- og Fritidsudvalgets studietur til Berlin den 6. - 8. maj 2019 (2018-0158476)
31 Orientering om Screen Base Copenhagen, Copenhagen Film Fund og Filmværkstedet (2019-0041624)
32 Godkendelse og underskrift af legatregnskaber for 2018 (2019-0189590)
33 Varetagelse af hverv efter anmodning fra Kultur- og Fritidsudvalget
34 Meddelelser
35 Eventuelt
36 B-sag: Kommende sager (2017-0049114)