Mødedato
04-09-2019 16:00

Referat

Punkt Titel
1

Godkendelse af dagsorden

2

Medlemsforslag om omprioritering indenfor Kultur- og Fritidsudvalgets tilskudsramme (2019-0231847)

3

Ansøgning om støtte til CPH ALT 2020 (2019-0194239)

4

Ansøgning fra Danner om støtte til "Livet efter volden - en fotovandring med kunstnerisk fernisering" (2019-0183151)

5

Ansøgning om støtte til The Womenomics Nordic Business Conference 2020 (2019-0202343)

6

Ansøgning fra Sharinglab om støtte til projektet OurHub (2019-0219377)

7

Kultur- og Fritidsudvalgets disponible midler 2019 (2019-0145597)

8

Bæredygtig turisme - et fælles ansvar (2019-0141238)

9

Styrkelse af services i International House (2019-0232239)

10

Investeringsforslag om pilotprojekt på Amager om samdrift for viceværtsservice og den nære arealpleje (2019-0148810)

11

Øget digital drift af græsarealer i Kultur- og Fritidsforvaltningen (2019-0169482)

12

Tryghedsskabende indsatser på Kultur- og Fritidsforvaltningens institutioner (2019-0140747)

13

Vores By(del) - et formidlingsprojekt for børn og unge (2019-0004179)

14

Samarbejde mellem København og Hamborg (2018-0264118)

15

Festivalplads i København (2018-0327239)

16

FORTROLIG Hovedbiblioteket - scenarier for renovering (2019-0168226)

17

Status på Vandkulturhuset på Papirøen (Fællesindstilling) (2019-0214429)

18

Optagelse af internt lån til omstillings- og kontaktcenter til Københavns Kommune (2018-0077438)

19

Optagelse af internt lån til ny webplatform (2019-0224530)

20

Status på anlægsøkonomien 2019 og forslag til samlet periodisering i 2019-2022 (2019-0005765)

21

Orientering om procesplan og drøftelse af kriterier ved udpegning af regionale spillesteder 2021-2024 (2019-0190210)

22

Drøftelse af udkast til kortlægning af musik i Københavns Kommune (2018-0127446)

23

Forslag om ny proces for bygningspræmiering (2019-0181013)

24

Skøjtebanen Genforeningspladsen (2019-0228799)

25

Status på færdiggørelse af Kulturcenter Kildevæld (2018-0181052)

26

Erstatningsaktivitetsrum i forbindelse med udskydelse af åbningen af Kulturcenter Kildevæld (2018-0181052)

27

Udviklingsplan for havnen - vision og indsatsområder (2018-0208386)

28

Børnekulturstedernes Netværks administration af kulturmidlerne (2019-0135882)

29

FORTROLIG orientering vedrørende en sag på biblioteksområdet (2019-0225743)

30

Temadrøftelse som opfølgning på Kultur- og Fritidsudvalgets studietur til Berlin den 6. - 8. maj 2019 (2018-0158476)

31

Orientering om Screen Base Copenhagen, Copenhagen Film Fund og Filmværkstedet (2019-0041624)

32

Godkendelse og underskrift af legatregnskaber for 2018 (2019-0189590)

33

Varetagelse af hverv efter anmodning fra Kultur- og Fritidsudvalget

34

Meddelelser

35

Eventuelt

36

B-sag: Kommende sager (2017-0049114)