Mødedato
02-05-2019 15:00

Referat

Punkt Titel
1 Godkendelse af dagsorden
2 FORTROLIGT: Overholdelse af Kultur- og Fritidsudvalgets forventede anlægsmåltal i 2020 og 2021 (2019-0005765)
3 Andenbehandling af Kultur- og Fritidsudvalgets budgetbidrag for 2020 (2019-0054789)
4 Forslag til høringssvar til "Verdensby med ansvar - Forslag til Københavns Kommuneplan 2019" (2017-0290877)
5 Kultur- og Fritidspolitik 2020-2023 (2018-0277847)
6 Biblioteksplan 2019-2023 (2018-0219620)
7 Københavns Biblioteker - Aktiviteter og nøgletal 2018 (2019-0004067)
8 Pilotforsøg i Kultur S: Selvbetjeningsbiblioteker i sommerferien (2019-0095990)
9 Fremtidig biblioteksstruktur på Østerbro (efter høring) (2017-0249252)
10 Det fremadrettede borgerservicetilbud i Københavns Borgerservice (2019-0085060)
11 Kontingentstøtteordning - status og forslag til justering af retningslinjer (2018-0007985)
12 Status på kulturtilbud på Vesterbro (2019-0075946)
13 Status på placering af Teater Hund & Co. (2019-0069430)
14 Ansøgning om 1-årig driftsstøtte til teatergruppen Batida i 2020 (2019-0094217)
15 Ansøgning om støtte til ombygning og renovering af Warehouse9 (2019-0046266)
16 Ansøgning fra Københavns Ungeråd om støtte til en ungedrevet podcast (2019-0100626)
17 Ansøgning fra BalCon om støtte til Projekt DanseDrømme (2019-0109304)
18 Ansøgning om støtte til København som Spil Dansk kommune 2019 (2019-0054045)
19 Ansøgning om støtte til Copenhagen Light Festival 2020 (2019-0111793)
20 Varetagelse af hverv efter anmodning fra Kultur- og Fritidsudvalget
21 Meddelelser
22 Eventuelt
23 B-sag: Orientering om ny tidsplan for kortlægning af musik i Københavns Kommune (2018-0127446)
24 B-sag: Ansøgninger til Direktør Michael Hermann Nielsens Mindelegat (2019-0099414)
25 B-sag: Frisættelsesforsøg 2.0: Status og midtvejsevaluering (2019-0075436)
26 Københavns Kommunes Billedkunstudvalg - beretning for 2018 (2019-0029766)
27 B-sag: Kommende sager (2017-0049114)