5. Klubhuspuljen 2019 (2018-0266709)

Kultur- og Fritidsudvalget skal udmønte Klubhuspuljen 2019.

Sagsfremstilling

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

  1. at Kultur- og Fritidsudvalget beslutter at fordele Klubhuspuljen 2019 til nybyggeri og renoveringer blandt de projekter, der fremgår af løsningsafsnittet nedenfor.
  2. at Kultur- og Fritidsudvalget beslutter at forlænge tidsfristen for igangsættelse af tre byggerier, der er støttet i Klubhuspuljen 2018, med op til et år.

Problemstilling

Med denne indstilling skal Kultur- og Fritidsudvalget udmønte i alt 6,32 mio. kr. i Klubhuspuljen 2019. 

Løsning

I Klubhuspuljen 2019 er der 6,32 mio. kr.

Der er i år 10 ansøgninger, og der er søgt om i alt 12,51 mio. kr. (bilag 1 og 2).

Det indstilles, at 6.273.000 kr. afsættes til nedenstående fem projekter. Herefter er der et ikke-udmøntet beløb på 50.737 kr., som foreslås overført til Klubhuspuljen 2020, da de øvrige ansøgninger ikke kan udføres for dette beløb.    

Fordeling af Klubhuspuljen 2019:

Ansøgning 4

KFUM København Håndbold

                                   468.000

Ansøgning 6

B93

                                2.600.000

Ansøgning 8

Nørrebro United

                                   750.000

Ansøgning 9

Boldklubben HELLAS

                                1.050.000

Ansøgning 10

Amager Volleyball Klub

                                1.405.000

 

I alt

                                6.273.000

 Der er i prioriteringen bl.a. lagt vægt på:

  • at mange, særligt børn og unge, får gavn af forbedringerne af blandt andet klubhuse, omklædning og opholdslokaler
  • at midlerne samlet set skal komme det københavnske foreningsliv til størst mulig gavn
  • at rammerne for fællesskab styrkes i foreningerne
  • at det ansøgte projekt medfører en markant forbedring af faciliteten
  • at der er geografisk spredning blandt de projekter, der bevilges midler til.

Midlerne i Klubhuspuljen 2019 er sammensat af følgende beløb:

Klubhuspuljen 2019 (p/l 2019)

                        5.917.000

Ikke udmøntet beløb i Klubhuspuljen 2018, som overføres til 2019   

                          173.000 

Ubrugte midler, Sundby Spejdergruppe (Klubhuspuljen 2017) 

                            35.294 

Ubrugte midler, Nørrebro Fighters (Klubhuspuljen 2015) 

                          198.450 

I alt til udmøntning i 2019 

                       6.323.744 

Projekter, der fik bevilget midler i Klubhuspuljen 2018, hvor der er behov for at forlænge fristen

De tre nedenstående projekter er af forskellige årsager forsinkede i forhold til byggestart og har derfor brug for at få forlænget deres tidsfrist for igangsættelse.

KFUMs Idrætsforening VESTIA
Vestia fik 2,6 mio. kr. i Klubhuspuljen 2018 til nybyggeri af klublokaler i forlængelse af eksisterende omklædningsrum. Projektet har afventet afklaring omkring etablering af kunstgræsbane på Bavnehøjanlægget, så de to byggeprojekter ikke ville stå i vejen for hinanden. Kunstgræsbaneprojektet  skal muligvis igennem en fuld VVM-redegørelse, som tager et år. Kultur- og Fritidsudvalget tager stilling til den videre proces for kunstgræsbaneprojektet i en anden sag på dagsordenen den 1. november 2018. VESTIA arbejder videre med projektering af det planlagte nybyggeri med klublokaler, som formentlig kan realiseres før en eventuel kunstgræsbane skal anlægges.

KFUM spejderne Lundehus gruppe
Spejderne fik 1,3 mio. kr. i Klubhuspuljen 2018 til medfinansiering af et fælles nybyggeri med foreningslokaler, som etableres i samarbejde med Lundehus Kirkes Ungdomsgård. Projektets byggestart er forsinket, da salg af Lundehus Kirkes gamle ungdomsgård er blevet forsinket med ca. fem måneder. Spejderne oplyser at det skyldtes, at køber havde svært ved at overholde sine forpligtelser i forbindelse med overdragelsen. Salget er nu gået igennem, og spejderne er i gang med projektering af projektet. Forventet byggestart er i 1. kvartal 2019.

Roklubben SAS og Bryggens Kajak Club
Roklubben SAS og Bryggens Kajak Club fik 4 mio. kr. i Klubhuspuljen 2018 til etablering af et nyt, fælles klubhus. Kultur- og Fritidsudvalget besluttede samtidig, at udvalget ønsker at se et forslag og en finansieringsplan, der tager udgangspunkt i de eksisterende, charmerende bygninger. Roklubben SAS og Bryggens Kajak Club har arbejdet videre med denne forudsætning og vurderet mulige løsninger. Den 9. oktober 2018 har de fremsendt et brev til kultur- og fritidsborgmesteren, hvor det fremgår, at det er klubbernes og deres arkitekts vurdering, at en renovering af de eksisterende bygninger ikke er en farbar vej. Brevet fremgår af bilag 3. Foreningerne har sideløbende med ansøgning til Klubhuspuljen været i dialog med og ansøgt fonde til medfinansiering af projektet, som er prissat til 15 mio. kr. A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formål (APM) har tilkendegivet, at fonden behandler en ansøgning med udgangspunkt i en ny bygning, og det er bl.a. på denne baggrund, at klubberne ønsker at gå videre med det fælles klubhusprojekt. APM giver svar på ansøgningen dette efterår. Kultur- og Fritidsforvaltningen vender tilbage med en ny indstilling om projektet, når foreningerne har fået endelig svar på fondsansøgningen.  

Økonomi

Såfremt Kultur- og Fritidsudvalget godkender indstillingen, udmøntes 6,32 mio. kr. i Klubhuspuljen 2019 og 50.737 t. kr. overføres til Klubhuspuljen 2020.

Videre proces

Såfremt Kultur- og Fritidsudvalget godkender indstillingen, vil de tilgodesete foreninger modtage en bevillingsbeskrivelse, som er betinget af, at foreningen inden seks måneder indsender et endeligt budget, samt at byggeriet igangsættes i overensstemmelse med etableringsplanen.

Såfremt projekterne ændres væsentligt i idé eller indhold, vil dette blive forelagt Kultur- og Fritidsudvalget.

 

Mette Touborg     

                                                                                                     /Mads Kamp Hansen                                          

 

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 1. november 2018:

Følgende repræsentanter fra BKC og Roklubben SAS havde inden behandlingen af punktet foretræde for udvalget om sagen:

  • Tom Larsen formand BKC,

  • Niels Jakubiak Andersen arkitekt,

  • Erik Nielsen kasserer Roklubben SAS.

 

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede følgende fordeling af Klubhuspuljen 2019:

Ansøgning 2

Københavns Badmintonklub

1.790.000

Ansøgning 4

KFUM København Håndbold

   468.000

Ansøgning 7

Bk. Olympia 1921

   805.000

Ansøgning 8

Nørrebro United

   750.000

Ansøgning 9

Boldklubben HELLAS

1.050.000

Ansøgning 10

Amager Volleyball Klub

1.405.000

 

I alt

6.268.000

 

Med hensyn til ansøgning 6 (B 93) anmodede Kultur- og Fritidsudvalget forvaltningen om en analyse af de nuværende og fremtidige behov med hensyn til tennis/ketsjersporten i København, inden udvalget kan tage stilling til en ansøgning næste år.