Sekretariat

Det lokale sekretariat er kvarterets lokale kontakt og tovholder på Områdefornyelsens projekter. Du er altid velkommen til at kontakte sekretariatet med spørgsmål, gode ideer og hvis du vil engagere dig i Kulbanekvarterets udvikling.

Projektchef Siv Raun Andersen
Tlf: 21 55 52 54
Mail: f94x@tmf.kk.dk

Projektleder for sociale og kulturelle projekter Mille Holm
Tlf: 24 47 98 59
Mail: gb8n@tmf.kk.dk

Projektleder for fysiske projekter Signe Thora Kampf Larsen
Tlf: 21 78 28 46
Mail: g76m@tmf.kk.dk

Projektleder Tobias Hjørnet Pedersen
Tlf: 20 37 99 39
Mail: gp2q@tmf.kk.dk

Økonomimedarbejder Sarah Streibig Nielsen
Tlf: 20 25 76 69
Mail: av4r@tmf.kk.dk

Projektmedarbejder Zina Laura Bosse
Tlf: 21 81 86 14
Mail: jm8r@tmf.kk.dk

Projektleder Lærke Karoline Frier
Tlf: 23 25 24 31
Mail: jj1g@tmf.kk.dk

Studentermedhjælp Esben Juliussen
Tlf: 21 26 21 95
Mail: hy3w@tmf.kk.dk

Studentermedhjælp Louis Mølsted Andersen
Tlf: 61 13 03 69
Mail: hy3v@tmf.kk.dk

Kvartergruppe

Kvartergruppen består af beboere fra kvarteret, repræsentanter fra det lokale foreningsliv, børne- og ungdomsinstitutioner, repræsentanter fra Valby Lokaludvalg, boligafdelinger og grundejerforeninger, Københavns Kommunes forvaltninger og Områdefornyelsens projektchef.

Kvartergruppen har en vigtig rolle i Områdefornyelsen Kulbanekvarteret, og skal blandt andet sikre:

  • En bred og kvalificeret inddragelse af lokale borgere og aktører i kvarteret
  • Fremdrift samt gode råd og ideer
  • Udvikling af nye projekter samt finde nye veje til at gennemfører dem
  • Projekternes lokale forankring, når Områdefornyelsen slutter

Samt være ambassadører for Områdefornyelsens projekter og kvarterets beboere. Kvartergruppen er valgt for 2,5 år af gangen. 

Kvarterplan

Kvarterplanen er udviklet i tæt dialog med kvarterets beboere, bruger og interessenter, og fungerer som en ramme for Områdefornyelsens arbejde. Projekterne i kvarterplanen vil løbende blive udviklet i samarbejde med Kvartergruppen og øvrige interessenter.

Læs kvarterplanen for Områdefornyelse Kulbanekvarteret