Du er her

Kropsbårne hjælpemidler

Har du en varigt nedsat funktionsevne, kan du søge om et kropsbårent hjælpemiddel efter § 112 i serviceloven.

Hvis du er under 65 år, skal du læse og søge om hjælpemidler på Borgercenter Handicaps hjemmeside

Hvad er kropsbårne hjælpemidler?

Kropsbårne hjælpemidler er fx:  

 • Ortopædiske sko
 • Fodindlæg
 • Kompressionsstrømper
 • Parykker 
 • Arm- og benproteser
 • Førerhund 

Det kan også være engangshjælpemidler, som fx: 

 • Katetre 
 • Bleer
 • Diabetes-hjælpemidler
 • Stomi-hjælpemidler 

Hvem kan søge?

Du kan søge om støtte til kropsbårne hjælpemidler, hvis du har en varigt nedsat funktionsevne, og kommunen vurderer, at hjælpemidlet:

 • i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af din nedsatte funktionsevne
 • i væsentlig grad kan lette din daglige tilværelse i hjemmet 
 • eller er nødvendigt for, at du kan udøve et erhverv.

Har du brug for et hjælpemiddel, der skal fungere som arbejdsredskab på din arbejdsplads, skal du i stedet søge om det gennem dit lokale jobcenter.
Har du et midlertidigt behov for hjælpemidler i forbindelse med behandling, skal du kontakte hospitalet, eventuelt via egen læge.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.