Mere om kropsbårne hjælpemidler

Kan jeg søge støtte til fodindlæg ortopædisk fodtøj?

Du kan få støtte til fodindlæg og ortopædisk fodtøj, hvis du har varige og svære foddeformiteter.

Egenbetaling i 2017

Du skal selv betale 860 kr. for et sæt ortopædisk fodtøj, kommunen betaler resten. Størrelsen på din egenbetaling er fastsat af Social- og Indenrigsministeriet.

Udskiftning af ortopædisk fodtøj

Du vil normalt kunne få udskiftet dit ortopædiske fodtøj hver 18. måned. Har du ekstraordinært slitage på dit fodtøj, kan du søge om at få det udskiftet oftere. Dit behov vil altid blive vurderet konkret og individuelt.

Læs mere på retsinformation.dk under Bekendtgørelse om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven

Kan jeg søge støtte til briller og kontaktlinser?

Du kan søge kommunen om støtte til briller og kontaktlinser, hvis du har en varig øjenlidelse, der er medicinsk-optisk defineret. Du søger efter servicelovens § 112.

Du kan ikke få støtte til briller og kontaktlinser, hvis dit behov udelukkende skyldes langsynethed, nærsynethed, bygningsfejl eller forskellig optisk styrke på øjnene.

Hjælpemiddelbekendtgørelsens bilag 2 finder du en liste over de øjenlidelser, hvor du kan få støtte til briller eller kontaktlinser

Kan jeg selv vælge leverandør?

Du har to muligheder, når du får bevilget et kropsbårent hjælpemiddel efter §112 i serviceloven:

 1. Du kan modtage dit hjælpemiddel fra Københavns Kommunes leverandør. 
 2. Eller du kan benytte din ret til frit valg af leverandør.

Hvis du benytter frit valg, skal du være opmærksom på følgende for at få udbetalt tilskuddet: 

 • Du må ikke anskaffe hjælpemidlet, før du har fået bevillingen.
 • Du skal selv betale differencen, hvis hjælpemidlet er dyrere end den fastsatte tilskudspris.
 • Det er dit ansvar, at hjælpemidlet lever op til kravene i din bevilling.
 • Hvis der er fejl og mangler ved dit hjælpemiddel, er det dit eget ansvar at reklamere efter reglerne i købeloven.

Læs mere om frit valg i pjecen Værd at vide om frit valg af kropsbårne hjælpemidler

Særligt om førerhunde

Hvis du er blind eller stærkt svagsynet, kan du søge om en førerhund samt en del af dine løbende udgifter til hunden. Førerhunden skal gøre dig i stand til selvstændigt at komme omkring og færdes frit.

Lovgrundlaget for bevilling af en førerhund er servicelovens § 112. Det vil sige, at hunden bevilges som et hjælpemiddel. Hvis hunden bevilges vil du modtage et støttebeløb som gør dig i stand til at indkøbe hunden.

Støttebeløbet svarer til prisen for en førerhund hos Brugernes Førerhundeordning (BFO), idet denne pris afspejler det bedst egnede og billigste hjælpemiddel.

Køber du hos BFO er der derfor ingen egenbetaling, idet Københavns Kommunes støtte dækker den fulde pris. Du kan læse mere om Brugernes Førerhundeordning på bfo-hunde.dk

Sagsgangen for bevilling af førerhunde forløber over seks skridt:

 1. Du henvender dig til kommunen med et ønske om at få bevilget en førerhund.
 2. Kommunen spørger om du har særlige ønsker til leverandør. Ellers henviser kommunen dig til Brugernes Førerhundeordning.
 3. Din valgte leverandør tjekker din egnethed til at modtage og tage vare på en førerhund og indgiver den samlede vurdering til kommunen.
 4. Kommunen tager bestik af leverandørens vurdering og indhenter eventuelle supplerende oplysninger, samt vurdere andre sociale ydelsers egnethed. Dernæst afgør kommunen om der kan bevilges en førerhund til dig.
 5. Hvis ansøgning om førerhund imødekommes, orienteres både du og leverandøren samtidig.
 6. Leverandøren skal herefter snarest muligt levere en egnet hund til dig og sørge for den nødvendige instruktion af hundens anvendelse og pasning m.v.

Kontakt kommunen for at komme i gang:

 • For borgere under 65: Kontakt Borgercenter Handicap, Tlf: 33 17 88 00
 • For borgere over 65: Kontakt Hjælpemiddelcentret, Tlf: 70 80 82 14