Kortbog

Frem til 2006 har Københavns Kommune løbende udgivet en kortbog, der dækker København og Frederiksberg kommuner. Bogen indeholder detailkort, der viser skel, matrikelnumre, bygninger, husnumre, vejnavne m.v. samt en vis topografisk information. Den seneste kortbog 4. udgave 2006, kan købes. Der udkommer ikke flere trykte kortbøger.

Køb bogen:

Bogens pris er 250 kroner inkl. moms (2015)
Bestil bogen på mail til: bydata@tmf.kk.dk