Enkeltvægget uden korrosionsbeskyttelse

Hvis olietanken er af stål, og har enkeltvæg og er uden indvendig korrosionsbeskyttelse, skal den inspiceres mindst hvert 5. år. Inspektion og udarbejdelse af tilstandsrapport skal udføres efter retningslinjerne i Olietankbekendtgørelsen. Når arbejdet er udført, skal tilstandsrapporten sendes til Center for Miljøbeskyttelse.

Olietanken skal inspiceres på både inder- og yderside. Nedgravede tanke skal dog kun inspiceres på indersiden samt den del af ydersiden, man kan se, for eksempel ved mandehullet.

Rørene skal med

Rørsystemet skal tæthedsprøves ved samme lejlighed. Hvis rørsystemet er dobbeltvægget og tilsluttet et overvågningssystem skal det ike tæthedsprøves.

Tanke, der ikke skal tæthedsprøves

Tanken behøver ikke blive tæthedsprøvet hvis der er installeret elektronisk pejleudstyr med lægekagealarm. Tæthedsprøvning er heller ikke nødvendig, hvis tank og alle rør er overjordiske.

Enkeltvægget med indvendig korrosionsbeskyttelse

Hvis olietanken er af stål og har enkeltvæg og indvendig korrosionsbeskyttelse, skal den tæthedsprøves og inspiceres mindst hvert 10. år. Inspektion og udarbejdelse af tilstandsrapport skal udføres efter retningslinjerne i Olietankbekendtgørelsen. Når arbejdet er udført, skal tilstandsrapporten sendes til Center for Miljøbeskyttelse.

Olietanken skal inspiceres på både inder- og yderside. Dog skal nedgravede tanke kun inspiceres på indersiden samt den del af ydersiden, man kan se, for eksempel ved mandehullet.

Rørene skal med

Rørsystemet skal tæthedsprøves ved samme lejlighed. Hvis rørsystemet er dobbeltvægget og tilsluttet et overvågningssystem skal det ikke tæthedsprøves.

Tanke, der ikke skal tæthedsprøves

Tanken behøver ikke blive tæthedsprøvet hvis der er installeret elektronisk pejleudstyr med lækagealarm. Tæthedsprøvning er heller ikke nødvendig, hvis tank og alle rør er overjordiske.

Hvad er indvendig korrosionsbeskyttelse?

Den indvendige korrosionsbeskyttelse kan være i form af offer-anode eller indvendig organisk belægning. Offer-anoder kan være monteret efterfølgende, ligesom der kan være lagt en indvendig belægning på senere. Tanke fra før 1970 er omfattet af særlige regler, og du bør kontakte Center for Miljøbeskyttelse.

 

Dobbelte vægge

Hvis olietanken har dobbelte vægge, skal den være tilsluttet et overvågningssystem til at overvåge mellemrummet mellem tankens inder- og ydervæg. Automatiske overvågningssystemer skal funktionsprøves mindst en gang om året, og resultatet skal journaliseres. Til gengæld er der ikke noget krav om, at olietanken skal tæthedsprøves eller inspiceres.

Hvis rørene til en dobbeltvægget tank er enkeltvæggede, skal rørene tæthedsprøves mindst hvert 10. år.