Hvor længe kan jeg få kontantydelse?

Den samlede periode, hvor du har modtaget dagpenge, særlig uddannelsesydelse, arbejdsmarkedsydelse og kontantydelse, kan sammenlagt ikke overstige 3 år.

Hvor meget kan jeg få i kontantydelse?

Er du forsørger, udgør kontantydelse 80 % af det maksimale dagpengeniveau.

Er du ikke forsørger, udgør kontantydelse 60 % af det maksimale dagpengeniveau. 

Er du under 30 år, stilles du på samme måde som i kontanthjælpssystemet og modtager derfor kontantydelse på ungesats. 

Er kontantydelsen omfattet af reglerne om gensidig forsørgerpligt eller formueafhængighed?

Nej, kontantydelse er hverken omfattet af reglerne om gensidig forsørgerpligt eller formueafhængighed.