Akuttilbud for psykisk sårbare

  • Døgnbemandet akuttelefon:
    33 17 29 00
  • Støtte og rådgivning pr. telefon eller personligt fremmøde.

Akuttilbuddet er et tilbud, hvor du som sindslidende borger kan henvende dig telefonisk på alle tider af døgnet, få personlig rådgivning eller få et kortere ophold med henblik på tryghed og psykisk stabi­li­se­ring. Der er 4 akutpladser og 10 korttidspladser for borgere med psykiske lidelselser/sygdomme.

Akuttilbuddet er et samarbejde mellem Socialforvaltningen i Københavns Kommune og Region Hovedstaden Psykiatri, hvor der gives mulighed for at sindslidende med behov for psykisk stabilisering kan få ophold og overnatning i en kortere, afgrænset periode.

Læs mere om Akuttilbuddet for Psykisk Sårbare

Åben café / fælles modtagelse

Åbningstider for personlige henvendelser er alle hverdage fra kl. 9-15. Her kan du besøge caféen, hvor du kan få en kop kaffe/the og hvor du vil møde personale fra både Københavns Kommune og Region Hovedstaden Psykiatri.

Psykiatrienheden

Psykiatrienheden varetager sagsbehandling for borgere, der bor i botilbud eller som modtager hjemmevejlederstøtte i egen bolig. Den opsøgende støttekontaktpersonsordning varetages også i enheden. Enheden er ansvarlig for samarbejdet med den regionale behandlingspsykiatri og Socialforvaltningens egne bo- og dagtilbud på psykiatriområdet.

Enheden har en åben borgermodtagelse på Griffenfeldsgade. Her kan du få råd og vejledning om økonomi, bolig og akutte sociale problemstillinger. Du kan ligeledes blive guidet videre i Socialforvaltningen eller kommunen.

Læs mere om Psykiatrienheden

Distriktspsykiatrisk Center (DPC)

Distriktspsykiatrisk Center Nørrebro tilbyder behandling til dig, som kæmper med svære psykiske lidelser og som bor på Nørrebro.

I behandlingen indgår samtaler, socialrådgivning, socialt netværksarbejde, medicinsk behandling og undervisning i psykisk sygdom. Vi tilbyder også hjælp til pårørende afhængig af behov. Behandlingen kan foregå på Distriktspsykiatrisk Center eller ved hjemmebesøg.

Læs mere Distriktspsykiatrisk Center Nørrebro

Om Huset for Psykisk Sundhed

Københavns Kommune og Region Hovedstadens Psykiatri er flyttet sammen i et hus på Nørrebro, hvor borgere med psykisk sygdom kan komme og få hjælp og rådgivning, når livet er svært.

Huset for Psykisk Sundhed rummer både kommunale funktioner og psykiatrisk behandlingstil­bud under et og samme tag, så den enkelte borger i langt højere grad oplever sammenhæng og helhed i tilbuddene – og at det kun er nødvendigt at henvende sig ét sted.