Konsulenter til udvikling af E-læringsprodukter

Offentliggjort:
27.04.2016, Kl
Frist:
31.05.2016, Kl
Offentligt EU udbud af Rammeaftale om konsulentydelser i forbindelse med produktion af e-læringsprodukter indenfor det administrative område

Københavns Kommune ønsker at indgå rammeaftale om leverance af konsulentydelser i forbindelse med produktion af e-læringsprodukter til det administrative område. Københavns Kommunes Koncernservice varetager drift og udvikling af kommunens økonomiske og administrative systemer. Københavns Kommune ønsker fremadrettet, at en større andel af kompetenceudviklingsaktiviteterne i forbindelse med kommunens systemer og løsninger sker via e-læring til slutbrugerne. Slutbrugerne vil ofte være ledere eller stedfortrædere, der varetager en ledelsesopgave på vegne af lederen. Det kan både være e-læring, der introducerer slutbrugeren til en bestemt rolle eller funktion, eksempelvis ledelsesinformation, fraværshåndtering eller god indkøbsstyring.  Der kan også være tale om e-guides, der guider slutbrugeren til at begå sig i kommunens selvbetjeningsløsninger, fx KKIntra og Min Side. Afhængig af det konkrete behov vil der være tale om både kortere og længere e-læringer, lige som der kan være tale om e-læring, der indgår i blended learning-indsatser. En del af e-læringerne vil have karakter af test til brug for certificeringer i systemer, fx i form af multiple choice. Der efterspørges e-læringskonsulentydelser til hele tilblivelsesprocessen omkring udvikling af en e-læring.

Rammeaftalen kan benyttes af alle Københavns Kommunes forvaltninger, institutioner og kontraktenheder, herunder selvejende institutioner. Leverandøren tillægges ved ammeaftalen en ikke-eksklusiv ret til at levere de af Rammeaftalen fastlagte Ydelser til Kunden, og Kunden har således ikke nogen aftageforpligtelse.

Tilbudsfristen er tirsdag d. 31. maj 2016 kl. 12.00

Spørgsmål til udbudsmaterialetVær opmærksom på at stillede spørgsmål til udbudsmaterialet og svar herpå vil blive offentliggjort her på siden. Tilbudsgiverne skal selv holde sig opdateret med offentliggørelserne.

Dokumenter vedhæftet:

Udbudsbekendtgørelsen
Udbudsbetingelser
Rammeaftale med bilag, herunder bilag 1, bilag 2 og bilag 5 til udfyldelse
Fælles Europæisk udbudsdokument, ESPD, til udfyldelse
Notat vedr. sociale klausuler