Parkeringsbøde (p-afgift)

Du har mulighed for at klage over en p-afgift, hvis du mener, den er uberettiget. Vær dog opmærksom på, at vi afgør klager over bøder/afgifter, ud fra om reglerne og færdselsloven er overtrådt. At parkering har fundet sted i god tro, medfører ikke i sig selv frafald af afgiften.

Sådan klager du over en p-afgift

Hvis du ønsker at klage over en parkeringsbøde (p-afgift), kan du følge nedenstående links til vores p-afgift system:

Du har ikke mulighed for at klage over Center for Parkerings afgørelse til en anden myndighed. Det fremgår af færdselslovens § 121, stk. 2.

Kontakt

Har du spørgsmål til klager i forbindelse med parkering, kan du tage kontakt til Center for Parkering.

Skolevalg

Du har mulighed for at klage over afgørelser i forbindelse med skolevalg.

Sådan klager du

Hvis du vil klage over en afgørelse i forbindelse med skolevalg, kan du gøre det nemt og sikkert via Digital Post.

Specialinstitutioner og specialundervisning

Du har mulighed for at klage over afgørelser i forbindelse med specialinstitutioner og specialundervisning.

Sådan klager du

Hvis du vil klage over en afgørelse i forbindelse med specialinstitutioner eller specialundervisning, kan du gøre det nemt og sikkert via Digital Post.

Mobning

Som elev eller forælder kan du klage:

 • hvis en skole eller et uddannelsessted ikke gør tilstrækkeligt for at forhindre mobning generelt
 • for at standse konkrete mobbesituationer på skolen.

Klagen skal enten sendes direkte til skolen eller til den kommunale klageinstans for mobning:

Almindelig post:
Den kommunale Klageinstans for mobning,
Fagligt Center,
Gyldenløvesgade 15,
1600 København V

Mail:
Log ind her med NemID for at skrive til Den kommunale Klageinstans for mobning

Telefon:
Den kommunale Klageinstans for mobning kan kontaktes på 40 20 25 85, hverdage mellem 10 og 12, hvor en medarbejder vil modtage klagen.

Se her, hvad du skal oplyse, hvis du vil klage over mobning.

Lokalplaner

Hvis du mener, at retsregler eller retsprincipper ikke er fulgt i udformningen af en lokalplan, kan du klage til Planklagenævnet.

Vær opmærksom på, at en eventuel klage skal være indgivet senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt.

Sådan klager du

Det er ved lov blevet besluttet, at borgere, virksomheder og organisationer, som ønsker at klage til Planklagenævnet, skal klage via Klageportalen. Vær derfor opmærksom på, at Planklagenævnet som udgangspunkt afviser klager, der ikke sker gennem Klageportalen, medmindre der er særlige grunde til det.

Klagen sendes gennem Klageportalen til Københavns Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Københavns Kommune i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau). Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Gebyret tilbagebetales, hvis du får helt eller delvist medhold i klagen.

Støj, lugt eller støv

Du kan klage til kommunen, hvis du føler dig generet af:

 • Støj eller lugt fra virksomheder, restaurationer eller spillesteder
 • Støj eller støv fra byggepladser
 • Røg fra brændeovne

Sådan klager du over støj, lugt eller støv

Hvis du vil klage over støj, lugt eller støv, kan du gøre det digitalt:

Støj fra Metrobyggeriet

Er du generet af støj fra Metrobyggeriet, beder vi dig ringe til kommunens Metrovagttelefon på tlf. 26 33 48 54.

Støj i weekenden fra restaurationer

Er du generet af støj fra caféer, restauranter eller spillesteder, kan du ringe til vores vagttelefon på tlf. 33 66 25 85 mellem kl. 21 og 03 på fredage og lørdage. Bemærk, vi behandler ikke klager om gadestøj, det vil sige støj fra fx snakken eller råben på gaden eller fra udendørs arrangementer, der ikke er godkendt af kommunen. Her henviser vi til politiet på tlf. 33 14 14 48.

Afgørelse på natur- og miljøområdet

Klager over kommunens  afgørelser på natur- og miljøområdet skal indgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside
Der kan du også læse  mere om hvilke lovområder, der er omfattet, og få hjælp til din klage.

Ydelse (kontanthjælp, sygedagpenge mv.)

Du kan klage, hvis du er utilfreds med en afgørelse om din ydelse. Det kan f.eks. være sygedagpenge, kontanthjælp, fleksydelse eller uddannelseshjælp.

Vi skal have din klage senest fire uger efter, at du har fået afgørelsen. I klagen skal du oplyse journalnummeret, der står på brevets forside. Fortæl også, hvorfor du er utilfreds med afgørelsen. Det giver os et godt grundlag for at vurdere din klage.

Du kan klage på flere måder:

 • Digitalt
  Har du modtaget afgørelsen digitalt- f.eks. i din e-Boks, kan du klage ved at følge dette link
  Husk at have dit NemID klar.
   
 • Pr. brev
  Du kan sende et brev til Ydelsesservice København,, Postboks 210, 1502 København V
   
 • Ring til os
  Du kan ringe til os på tlf. 8256 4000.

Du får svar inden fire uger
Når vi har modtaget din klage, ser vi på din sag for at vurdere, om vi skal tage den op igen. Hvis vi ændrer afgørelsen, får du svar inden fire uger. Ændrer vi ikke afgørelsen, sender vi inden fire uger din klage og vores begrundelse for afgørelsen til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg sammen med papirerne i sagen. Vi sender samtidig genvurderingen til dig.

Har du spørgsmål?
Du er velkommen til at ringe til os på tlf. 8256 4000, hvis du har spørgsmål.

Beskæftigelsescenter eller jobcenter

Du kan klage, hvis du er utilfreds med den afgørelse, du har modtaget fra jobcentret eller beskæftigelsescentret. Det kan f.eks. være over en jobplan eller et kursus.

Vi skal have din klage senest 4 uger efter, at du har fået afgørelsen. I klagen skal du oplyse journalnummeret, der står på brevets forside. Fortæl også, hvorfor du er utilfreds med afgørelsen. Det giver os et godt grundlag for at vurdere din klage.

Du kan klage på flere forskellige måder:

 • Digitalt
  Har du modtaget afgørelsen digitalt – f.eks. i din e-Boks, kan du klage digitalt til en sikker postkasse ved at følge dette link 
  Husk at have dit NemID klar.
   
 • Pr. brev
  Du kan sende et brev til Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Klagesagsadministrationen, Bernstorffsgade 17, 1592 København V.
   
 • Ring til os
  Du kan ringe på tlf. 82 56 42 80, telefontid: Mandag-onsdag, torsdag 10-12 og fredag 09-11
   
 • Mød op
  Du kan også aflevere klagen til Jobcenter København eller et beskæftigelsescenter.
   

Du får svar inden fire uger

Når vi har modtaget din klage, ser vi på din sag for at vurdere, om vi skal tage den op igen.  Hvis vi ændrer afgørelsen, får du svar inden fire uger. Ændrer vi ikke afgørelsen, sender vi inden fire uger din klage og vores begrundelse for afgørelsen til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg sammen med papirerne i sagen. Vi sender samtidig genvurderingen til dig.

Har du spørgsmål?
Du er velkommen til at ringe til os på tlf. 82 56 42 80, hvis du har spørgsmål.