9. Orientering om lokaludvalgets seminar den 24. marts 2019 (2019-0049775)

Kgs. Enghave Lokaludvalg skal orienteres om rammerne for lokaludvalgets seminar den 24. marts 2019.

Sagsfremstilling

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller til Kgs. Enghave Lokaludvalg:

1. at lokaludvalget tager orienteringen til efterretning

 

Problemstilling

lokaludvalget vedtog på sit møde i januar, at lokaludvalgets medlemmer skulle indbydes til at deltage i et internt seminar i marts måned. der blev samtidig nedsat en arbejdsgruppe bestående af Hans, jan, Asbjørn, Lotte og Hanne samt Anne til at planlægge seminaret. Den Doodle, der blev sendt ud, viste, at der var størst tilslutning til at afholde seminaret den 24. marts.

Seminaret begynder kl. 10, og slutter kl. 18, hvorefter deltagerne inviteres til at deltage i en middag på restaurant Vandvid. Der vil undervejs være oplæg af Niels Bjerrum fra Socialdemokratiet og Kulturborgmester Franciska Rosenkilde.

Lise Brylle har lovet, at Dansk Metal gerne vil lægge lokaler til seminaret, som afholdes på Molestien 7 (ved siden af Scandic Hotel ud mod Sydhavnsgade).

Der vil blive serveret kaffe og the og en croissant e.l. ved begyndelsen af seminaret. Senere vil der være sandwich til frokost og kage til eftermiddagskaffen. der vil også være frugt.

Program for seminaret sendes ud kort efter lokaludvalgets møde.

Sekretariatet beder alle medlemmer om at give besked om de kan deltage eller ej - herunder om de kan deltage i middagen kl. 18.30 på Restaurant Vandvid.

 

Løsning

Lokaludvalget tager orienteringen til efterretning

Økonomi

Alle omkostninger ved seminaret - også middagen - afholdes af sekretariatsbudgettet. Der er dog selvbetaling for drikkevarer under middagen, bortset fra de første to glas øl/vin/vand.

Videre proces

Sekretariatet sender programmet ud hurtigst muligt efter lokaludvalgets møde. Samtidig skal lokaludvalget bede de medlemmer, der endnu ikke har meldt tilbage om deltagelse i seminar og middag om at gøre dette.

 

Beslutning

Lokaludvalget tog orienteringen til efterretning.