2. Godkendelse af dagsorden og valg af dirigent

Sagsfremstilling

Indstilling og beslutning

Formanden indstiller til Kgs. Enghave Lokaludvalg
1. at der vælges en dirigent til at lede mødet - Forretningsudvalget indstiller Joan

2. at dagsordnen for det ordinære møde godkendes

Problemstilling

FRAVÆRENDE UDEN AFBUD:

Da Venstre og Dansk Folkeparti ikke har kunnet udfylde deres pladser i Kgs. Enghave Lokaludvalg, er medlemstallet for lokaludvalget 21.

 

FRAVÆRENDE MED AFBUD:

Ann er fraværende - Merete er indkaldt som hendes suppleant, men kan ikke deltage

Kirsten er fraværende - Brian Frænde deltager som hendes suppleant

Asbjørn er fraværende - suppleanten Jonny er indkaldt. Jonny mødte ikke op.

Silas har meddelt at han i de kommende måneder holder pause fra lokaludvalgsarbejdet. hans suppleant, Zita, deltager i stedet.

Nina holder pause frem til Folketingsvalget. Hendes suppleant, Charlotte kan ikke deltage i dette møde pga rejse i udlandet

Brian har meldt afbud - suppleanten Heidi kan ikke deltage.

 

FRAVÆRENDE INDTIL/FRA:

 

Jan forlod mødet kl. 19.53.

Stine var inhabil under behandlingen af ansøgningen fra Børnekulturstedet vedr. "Lille Kulturnat". Hun forlod lokalet under behandlingen af denne ansøgning (dagsordenens pkt. 5).

Beslutning

Joan blev valgt som dirigent. Dagsordenen blev godkendt.